Hopp til innhold

Illudahttá guldaleddjiid - massá erenoamášvuođa

Mari Boine almmuhii vuosttaš geardde eŋgelasgillii skearru "See The Woman" mannan bearjadaga, ja áviissat leat juo buktán árvosániid.

Albumet "See the Woman"

Dagbladet- ja Aftenpostenáviissa árvoštallit oidnet goabbat láhká Mari Boine ođđa skearru "She the Woman".

Foto: Mette Ballovara / NRK

Dagblad-áviissa árvvoštalli, Øyvind Rønning, ii loga gal vuogasin go Mari Boine lávlu eŋgelasgillii – Boine massá veahaš iežas erenoamášvuođa, massá ovttaláhkái vuoimmi ja givrodaga. Dasa lassin šaddá son dego dat earát, anonyman, čállá Rønning.

Rønning lohká ahte ii leat nu mo leat hárjánan gullat su go lávlu sámegillii. Boine jietna lea dego instrumeanta go lávlu sámegillii ja eŋgelasteavsttat leat jorgaluvvon skearrus. Dán ođđa skearrus lea dušše okta sámegiel lávlla "Adine ja Isak" ja sámi dajaldagat guovtti eará lávlagis, main vuhtto su iežas šuokŋa ja leahttu, ja main gullat Mari, lohká Rønning.

Mari Boine

Mari Boine almmuhii iežaš vuosttaš eŋgelasgielat skearru mannan bearjadaga. Áviissat árvvoštallet skearru iešguđet čalmmiiguin.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Lávlu eŋgelasgillii, illudahttá guldaleddjiid

Aftenposten-áviissa árvvoštalli Svein Andersen oaivvilda ahte Mari Boine ja su eŋgelas skearru boktá olbmo musihkalaš áŋgirvuođa. "She the Woman" lea erenoamáš buorre mas lea olu meditašuvdna ja mystihkka. Musihkka geasuha olbmo musihkka imáštallama. Skearru muitala čájeha goargadis nissonolbmo mátkki.

Mari Boine lea hárjanan lávlut sámegillii, 32 jagi. Dál almmuhii vuosttaš geardde eŋgelasgillii skearru, ja go juo ná lea dahkan, de dat čájeha su duostilvuođa. Skearrus vuhtto gii son lea popjienat bokte. Seammas gullat su duogáža lávlagiin, gos oassi lea sámegillii. Lávlagat gullojit vuollegis jienain. Seammas lea leahttu ja dovdan su erenoamaš lávlunvuogi. Dát láidesta guldaleddjiid iešguđetlágan muitalusaide, lohká Andersen.

Korte nyheter

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK