Hopp til innhold

– Ikke overraskende NSR-framgang

– Det er naturlig at NSR som opposisjonsparti går frem på meningsmålinger, sier Aps presidentkandidat Vibeke Larsen.

Vibeke Larsen (t.v.) og Aili Keskitalo

Vibeke Larsen (t.v.) og Aili Keskitalo

Foto: NRK

Norske Samers Riksforbund (NSR) går markert fram i den siste meningsmålingen som Sentio har utført for NRK Sápmi.

NSR går mest fram av alle i målingen; fem prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet i 2009. Mandatberegningen viser at NSR ville fått 14, mens Ap hadde fått inn 13 på Sametinget hvis det var valg i morgen.

– Det ville vært svært unaturlig om det største opposisjonspartiet ikke går litt frem, for når man sitter og styrer, så vil det alltid være litt styringsslitasje, sier Aps presidentkandidat Vibeke Larsen.

– Positivt å være på samme nivå

Målingen viser også at Arbeiderpariet som nå styrer Sametinget holder seg på samme nivå som valgresultatet ble for fire år siden.

Det synes Larsen er positivt.

– Vi er da i godt driv til å starte den intensive valgkampen, sier Larsen.

Vil prøve å kapre sofavelgerne

Andelen velgere som ikke vet hvem de ville ha stemt på, har økt siden siste måling. I april-målingen svarer 41,5 prosent av de spurte «vet ikke». I oktober i fjor svarte 34,7 prosent av velgerne det samme.

Ap vil være enda tydeligere for å få sofavelgere til å stemme på Ap, sier Larsen.

– Sofavelgerne har vi planer om å vinne gjennom å synliggjøre de resultatene vi har fått så lenge vi har styrt Sametinget, samt å vise hva vi ønsker å gjøre framover.

– Hva kommer Ap til å gjøre slik at Vibeke Larsen blir den neste sametingspresidenten?

– Arbeiderpartiet skal synliggjøre sine egne resultater, vi skal synliggjøre vår egen politikk, vi skal vise at vi har visjon for det samiske samfunnet, vi skal ta Sápmi videre.

Tror velgerne ønsker tydeligere Sameting

Også NSR mobiliserer seg - de ønsker makt og at sofavelgere stemmer på NSR. De mener at de har den beste muligheten for å utvikle Sápmi.

– Vi tror at velgerne ønsker et tydeligere Sametinget, og et Sameting som setter krav på vegne av det samiske folket, sier presidentkandidat Aili Keskitalo.

Hun synes at NSRs framgang på fem prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet er ganske mye.

Fornøyde i NSR

– Vi er selvfølgelig veldig glade for det positive signalet. Vi har gått fram på to meningsmålinger etter hverandre og det mener jeg er en positiv respons på det vi har gjort så langt i valgkampen, sier Keskitalo.

– Hva tror du er årsaken til fremgangen?

– Det virker som om det er flere og flere som ser at de kan mobilisere for å få NSR i styringen på Sametinget og jeg tror at velgerne ser at vi er det klare og eneste alternativet til dagens styring på Sametinget og at de derfor ønsker å støtte oss. Det er vi selvfølgelig glade for og håper det er en positiv tendens som vil fortsette videre.

– Hva vil dere gjøre framover for å vinne flere stemmer?

– Vi har nettopp begynt valgkampen, så vi legger alle krefter til å forklare velgerne hvorfor vi er det beste alternativet på Sametinget, sier Keskitalo.

– Ikke reell meningsmåling for Árja

Et annet «regjeringsparti» - Árja - går tilbake i forhold til valgresultatet i 2009 med 1,3 prosentpoeng.

– Árja er et lite parti. Det er ikke like stort som Ap og NSR. Meningsmålingen som gjelder de små partiene, er ikke like reell som for de to store, så det tror jeg kan være litt misvisende når vi kommer til valgdagen, sier Vibeke Larsen.

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo tolker tilbakegangen til Árja slik at de nå får tilbake noen av velgere som de kanskje mistet til Árja ved forrige valg.

– Det vi hører er at mange av Árjas sine tidligere velgere er misfornøyde med Arbeiderpartiets styring i Sametinget, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Ruošša vuosttaš «bonju» musea giddejuvvo

  Ruošša vuosttaš «bonju» musea giddejuvvui vuossárgga, danin go ruošša ođđa lágat ráddjejit vejolašvuođa loktet bonju kultuvrra.

  Musea lea St. Petersburgas, Ruošša presideantta Vladimir Putina ruovttubáikkis, ja rahppui skábmamanu 2. beaivvi.

  Jus rihkku daid ođđa lágaid, de sáhttá olmmoš váldot giddagassii dahje sáhkkohallat.

 • Mánáidgárddiin ja skuvllain váilot fágaolbmot – bivdá stáhtas veahkki

  Fágaolbmot, mat hálddašit sámegiela, váilot mánáidgárddiin ja skuvllain, ja dát váilevašvuohta lea nu duođalaš ahte Deanu sátnejođiheaddji Helga Pedersen bivdá stáhta doaimmaid bidjat johtui. Deanu gielddas háliiditge eanet ahte eanet váhnemat mánáideaset sámi mánáidgárdái bidjat.

  Muhto, go dárbu laská, de šaddá maid váddásabbon fidnet olbmuid geain lea máhttu, muitala mánáidgárdejođiheaddji Laila Kristine Krokmo.

  Departemeanta lea bargamen stuorradiggedieđáhusain mii lea juste rekrutterema ja máhttu birra, ja seammás lasihit doarjaga sámi mánáidgárddiide ja skuvllaide 2023:s.

  Helga Pedersen
  Foto: Bård Wormdal
 • Ovddida eahpeluohttámuša sámediggeráđđái

  Norgga Sámedikki Ovddádusbellodagas ii leat šat luohttámuš sámediggeráđđái Hans Ole Eirai, ja leage ovddidan eahpeluohttámuša su vuostá.

  Ovddádusbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji, Arthur Tørfoss ovddidii eahpeluohttámuša Norgga Sámedikki dievasčoahkkima rahpama oktavuođas. Tørfoss oaivvilda ahte Eira ii leat rievttes dieđuid addán dievasčoahkkimii duoji váldošiehtadusa heaittiheami oktavuođas.

  – Dan in leat dáhkan. Mun lean viggan addit nu bures daid dieđuid mat mus leat dán ášši oktavuođas, vástida Eira.

  Sámediggeráđđi Hans Ole Eira. Sametingsråd Hans Ole Eira
  Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi