Bivdi imot sjødeponi i Repparfjorden

Nærings- og Fiskeridepartementet anbefaler gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden. Bivdi går sterkt imot gruveplanene som vil ødelegge fjorden.

Utsikt fra Nussir i Kvalsund

Repparfjorden hvor NFD foreslår sjødeponi for gruveavfall.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriforening er forundret på at Nærings- og fiskeridepartementet går inn for sjødeponi i gruvesaka i Kvalsund i Vest-Finnmark.

NFD anbefaler gruvedrift i Kvalsund

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker anbefaler gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden.

Foto: CF-Wesenberg + 47 900 25 255

I en pressemelding anbefaler nærings- og fiskeridepartementet at reguleringsplanen er god nok til at det kan etableres gruvedrift med sjødeponi i Reppartfjorden.

På bakgrunn av helhetlig vurdering ved mineralprosjektet tilrår departementet å gokjenne reguleringsplanen som Kvalsund kommune har vedtatt. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener at både mattryggheten og gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen.

- Skuffet over fiskeriministeren

Torulf Olsen

Leder for Bivdi, Torulf Olsen er skuffet over fiskeriministeren.

Foto: Privat bilde

Leder for Bivdi - sjøsamisk fangst- og fiskeriforening, Torulf Olsen er skuffet over at fiskeriministeren ikke har lyttet til hele kystbefolkningen og sjømatnæringen.

- Fiskeristatsråden har vært mer opptatt av å etterleve regjeringsplattformen der det er vedtatt at man går for sjødeponi som det eneste vestlige land å dumpe gift i fjorden, sier Olsen.

- Bivdi vil stoppe planene

Leder for Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriforening Torulf Olsen vil sammen med Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening og reindriften i område argumentere i neste uke at de er i mot disse planene som vil ødelegge Repparfjorden før kommunal- og moderniseringsdepartementet tar avgjørelse i saken.

- Feil konsekvensutredning

Torulf Olsen mener også at Kvalsund kommune er ført bak ryggen når det gjelder konsekvensutredninga. Den er utarbeidet med feil akta, mener Olsen.

- Kommunestyret har godkjent reguleringsplanen uten å vite hvilke konsekvenser dette får.

Hør leder i Bivdi, Torulf Olsen: