Hopp til innhold

Bivdi imot sjødeponi i Repparfjorden

Nærings- og Fiskeridepartementet anbefaler gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden. Bivdi går sterkt imot gruveplanene som vil ødelegge fjorden.

Utsikt fra Nussir i Kvalsund

Repparfjorden hvor NFD foreslår sjødeponi for gruveavfall.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriforening er forundret på at Nærings- og fiskeridepartementet går inn for sjødeponi i gruvesaka i Kvalsund i Vest-Finnmark.

NFD anbefaler gruvedrift i Kvalsund

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker anbefaler gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden.

Foto: CF-Wesenberg + 47 900 25 255

I en pressemelding anbefaler nærings- og fiskeridepartementet at reguleringsplanen er god nok til at det kan etableres gruvedrift med sjødeponi i Reppartfjorden.

På bakgrunn av helhetlig vurdering ved mineralprosjektet tilrår departementet å gokjenne reguleringsplanen som Kvalsund kommune har vedtatt. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener at både mattryggheten og gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen.

- Skuffet over fiskeriministeren

Torulf Olsen

Leder for Bivdi, Torulf Olsen er skuffet over fiskeriministeren.

Foto: Privat bilde

Leder for Bivdi - sjøsamisk fangst- og fiskeriforening, Torulf Olsen er skuffet over at fiskeriministeren ikke har lyttet til hele kystbefolkningen og sjømatnæringen.

- Fiskeristatsråden har vært mer opptatt av å etterleve regjeringsplattformen der det er vedtatt at man går for sjødeponi som det eneste vestlige land å dumpe gift i fjorden, sier Olsen.

- Bivdi vil stoppe planene

Leder for Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriforening Torulf Olsen vil sammen med Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening og reindriften i område argumentere i neste uke at de er i mot disse planene som vil ødelegge Repparfjorden før kommunal- og moderniseringsdepartementet tar avgjørelse i saken.

- Feil konsekvensutredning

Torulf Olsen mener også at Kvalsund kommune er ført bak ryggen når det gjelder konsekvensutredninga. Den er utarbeidet med feil akta, mener Olsen.

- Kommunestyret har godkjent reguleringsplanen uten å vite hvilke konsekvenser dette får.

Hør leder i Bivdi, Torulf Olsen:

Korte nyheter

 • Forventer ikke mer til sametinget

  Nordkalottfolket har ingen forventninger til at Sametinget vil få økte midler over statsbudsjettet for neste år.

  – Regjeringa har avlyst Hurdalsplattformen og alle lovnader der, vi har energikrise, og Europa er i en krigsøkonomi, og mange vil få det kjempetøft fremover, derfor forventer jeg ikke økning neste år, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. Om det skulle komme en økning så tar Toril Bakken Kåven det som en stor seier.

  – Det viktigste man kan gjøre for det samiske samfunn nå, er å bygge opp forsvaret i nord, kutte ut elektrifisering av Melkøya og sikre oss stabile priser på strøm og drivstoff fremover, som kan avhjelpe alles økonomi, skriver Bakken Kåven i en e-post til NRK.

  Parlamentarisk leder for Nordkalottfolket mener de kan gjøre mye internt med budsjett på sametinget.

  – Vi bruker altfor mye penger på oss selv og har sprengt plenumsbudsjettene med svært ineffektive møter, det kommer vi til å gi innspill til, uavhengig av hva som kommer fra regjeringen. Toril Bakken Kåven mener måtehold er en dyd man bør bli flinkere på alle sammen, nå når vi vet at tidene er vanskelige.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nils-John Porsanger / NRK
 • Elle Sofe Sara vuittii Kritiker-bálkkašumi

  Sámi koreográfa Elle Sofe Sara oaččui Kritikerprisen 2022 dansun-bálkkašumi. Son vuittii bálkkašumi bihttán «Vástadus eana – The answer is land». Bálkkašupmi juhkkojuvvui Oslos ja lea «norsk kritikerlag» geat juhket bálkkašumi.

  Jury árvvoštallamis deattuhit ahte bihttáin nákce Sara ja su mielbargit bihttás čájehit olbmuid gullevašvuođa ja sajádaga servvodagas. Dánsuma bokte govviduvvo movt olmmoš ge sáhttá vásihit ahte massá oadjebasvuođa eallimis ja maid movt olmmoš ohcala gullevašvuođa eallimis.

  Dát dovddut leat erenoamáš áigeguovdilat vel dán váttis áiggis máilmmis, deattuvvui bálkkašumi geigemis.

  – Lea stuorra gudni oažžut bálkkašumi ja son juogada dan buohkain geat leat bargan bihttáin, logai Elle Sofe Sara.

  Son lohká iežas leat giitevaš go son eallá dakkár guovllus máilmmis gos lea friddjavuohta ja gos son dáidagiin beassá dákkár dovdduid čájehit.

  Elle Sofe Sara lea maid giitevaš go oaidná ahte dáidda mearkkaša olu olbmuide, erenoamážit dán váttis dilis mii lea dál.

  Vuoitu lea dáiddá maid Tom Gundersen lea ráhkadan.

  Elle Sofe Sara
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Olu sámegielladoaimmat Suorttáin

  Suorttáin, Nordlánddas lea Bárru giellabáikkis olu doaimmat dán čavčča ja skábma. Dáppe besset Luofoahta ja Viestterállasa sámi deaivvadit ja oahpahallat hállat sámegiela, seammás go doddjojit. Mánáide lea maid stohkan ja sámegiel eahkedat.

  – Gáfestallan lea duorastagaid gos sii geat beroštit sámegielas deaivvadit. Sis lea maid duddjon, sálbmaeahket, filbmaklubba nuoraide ja stoahkan eahkedat mánáide, muitala Anne Pedersen, Báru prošeaktajođiheaddji.

  Anne Pedersen, prosjektleder i Bárru
  Foto: Mathis / Eira