Må forbedre teaterplaner

Kulturdepartementet har bedt Sametinget om mer utfyllende argumentasjon for nytt teaterbygg til Beaivváš Sámi Našunálateáhter.

Stáinnak

Beaivváš Sámi Našunálateáhter med stykket 'Stáinnak'

Foto: Roger Manndal / NRK

– Vi fikk en muntlig tilbakemelding rett før ferien at kulturdepartementet synes at vi må konkretisere og skrive mer utfyllende før de sender behovsanalysen videre til finansdepartementet i januar. De ønsker den best mulige begrunnelse og argumentasjon for bygget, sier sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen.

Forprosjekt ikke ferdigstilt

Prosjektet for nytt teaterbygg til Beaivváš Sámi Našunálateáhter i Kautokeino er for tiden i en programfase. Statsbygg har utarbeidet et byggeprogram på oppdrag fra Sametinget. Dette byggeprogrammet er til behandling i Sametinget, og på grunnlag av Sametingets behandling, skal Kulturdepartementet gi tilbakemelding med kommentarer.

Når byggeprogrammet er ferdig behandlet hos både Sametinget og Kulturdepartementet, kan Sametinget gi oppdrag om videreføring av planleggingen av prosjektet fram til ferdig forprosjekt. Det er imidlertid først når forprosjektet er ferdigstilt og behandlet at prosjektet kan legges fram for Stortinget, som vil ta endelig stilling til finansiering/bygging.

Har forhåpninger til 2014-budsjett

Vibeke Larsen håper at teaterbyggprosjektet vil bli prioritert fra finansdepartementets side.

– Hvis kulturdepartementet blir fornøyd med den jobben Beiavváš og Sametinget skal gjøre til høsten, så håper jeg at det vil bli prioritert fra finansdepartementets side, sånn at man er inne i statsbudsjettet fra 2014.

Sametinget har allerede funnet et område i Kautokeino hvor de vil at teaterbygget skal reises. Området ligger nord for hotellet i Kautokeino.