Hopp til innhold

Ikke fornøyd med budsjettforslaget

Styreleder i det pitesamiske senteret Duoddara ráfe, Lennart Ranberg, sier de står foran det avgjørende når det gjelder utvikling av det pitesamiske språket. Ranberg regner med å få det pitesamiske språket normert neste år. – Når språket er normert, må vi ha en plan for å utvikle dette videre, og vi er ikke fornøyd med budsjettet fra Sametinget til pitesamiske formål. Sametingsråd Henrik Olsen viser til samarbeidet med det svenske Sametinget om normeringsarbiedet, og i tillegg er Sametinget med på å finansiere det samiske senteret i Bodø. – Så en påstand om at det ikke gjøres noe i pitesamisk område er noe ubegrunnet, sier Olsen.

Pitesamisk ordbok og klesplagg
Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover