Ikke fornøyd med budsjettforslaget

Styreleder i det pitesamiske senteret Duoddara ráfe, Lennart Ranberg, sier de står foran det avgjørende når det gjelder utvikling av det pitesamiske språket. Ranberg regner med å få det pitesamiske språket normert neste år. – Når språket er normert, må vi ha en plan for å utvikle dette videre, og vi er ikke fornøyd med budsjettet fra Sametinget til pitesamiske formål. Sametingsråd Henrik Olsen viser til samarbeidet med det svenske Sametinget om normeringsarbiedet, og i tillegg er Sametinget med på å finansiere det samiske senteret i Bodø. – Så en påstand om at det ikke gjøres noe i pitesamisk område er noe ubegrunnet, sier Olsen.

Pitesamisk ordbok og klesplagg
Foto: Simon Piera Paulsen / NRK