Ikke fornøyd med beklagelsen

TV3 sa i går at de er ferdig med Paradise Hotel saken – men det er ikke Elen Inga Eira Sara.

Pressebilde Paradise Hotel 2015

Elen Inga Eira Sara føler at joiken hennes ble misbrukt i TV3s realityserie Paradise Hotel. (Pressebilde.)

Foto: Per Heimly / TV3

Det var joiker Elen Inga Eira Sara sin joik som ble brukt i TV3s realityserie «Paradise Hotel». Hun mener måten joiken er brukt på er krenkende, og har derfor skrevet brev til TV-kanalen.

– Jeg tror jeg får samme beklagelse i brevet som jeg fikk i dag, at de har brukt joiken i god tro. Men ifølge åndsverksloven har de handlet helt feil. Der står det nemlig at joiken ikke kan brukes i en sammenheng der det kan virke krenkende, sa Sara til NRK i går.

Elen Inga Eira Sara

Elen Inga Eira Sara kommer til å kreve erstatning via advokat.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Beklaget innslag med bilde av samer

Grunnen til reaksjonen er at «Paradise Hotel» hadde et innslag der joiken ble spilt samtidig som et historisk bilde av samer ble vist, og det ble humoristisk henvist til det mange oppfattet som at en av deltakerne var på laveste utviklingsnivå av mennesker.

Dermed kunne det ifølge flere tolkes dithen at samer er lavt utviklet.

TV3 beklaget i går overfor Sametinget, og de oppmøtte, der i blant Elen Inga Eira Sara, for at montasjen de hadde laget ga for stort tolkningsrom.

På møtet poengterte TV3 at det mye omtalte grepet med montasjen som viste bildet av en samisk familie ikke henviste til at en av deltakerne befinner seg på «laveste utviklingsnivå», men derimot at de omtalte deltakerne befant seg på et helt annet sted.

De mener at problemet oppstår i og med at det visuelle grepet fungerte så dårlig at det ga rom for nettopp en slik tolkning.

Vil ha erstatning

Sara synes ikke det er godt nok:

– Jeg vil ikke slippe dette. Jeg krever erstatning for at de har misbrukt joiken, og jeg har ordnet med advokat, som har innsikt i det med opphavsrett, fortalte hun til NRK i går.

TV3: – Brukt i god tro

TV3 anser seg som ferdig med saken.

– Vi har jo hele tiden beklaget at det var et grep som slo feil ut, men selve bildet og musikken har vi hatt alle rettigheter til, så jeg kan ikke beklage at vi har brukt dette i god tro, utdyper TV3s pressesjef Line Vee Hanum.

Line Vee Hanum

TV3s pressesjef Line Vee Hanum mener at TV3 nå er ferdig med saken.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Máhcahit goavdása sápmái

  Dánmárkku kulturministtar lea mearridan máhcahit sápmái ja Kárášjoga Sámiid Vuorká Dávviriidda 300 jagi boares goavdása, maid dánskalaš eiseválddit 1600-logus dolvo Københámmanii. Dan čállá VG áviisa. Sámi álbmot lea guhká gáibidan ahte sirdet goavdása oamasteami sámiide. Dánskka kulturministtar dadjá ahte lea lunddolaš ahte goavddis lea dan museas, gos das lea historjjálaš gullevašvuohta ja gos dan leat čájehan máŋga jagi.

  Anders Poulsen
  Foto: Majia Holm Balto
 • Eai leat doarvái mánáidgárdebargit

  Váhnen Lone Márjá Gaup Henriksen ii leat duđavaš go Loabága sámi mánáidgárddis Mátta-Romssas eai leat doarvái sámegielat mánáidgárdebargit. Loabága gielddadirektevra mieđiha ahte dálá fálaldat ii leat doarvái buorre. Gielddadirektevra lohká dál iežaset áigut váldit oktavuođa muhtin olbmuiguin jus de gávnnašedje bargiid mánáidgárdái. Geahča olles video dá.

  Váhnen Lone Márjá Gaup Henriksen ii leat duđavaš go Loabága sámi mánáidgárddis Máttá-Romssas eai leat doarvái sámegiel-mánáidgárde bargit. Loabága gielddadirektevra mieđiha ahte otná fálaldat ii doarvái buorre ja áigu ohccát sámegielat bargit.
 • Balaha ahte jođiheaddji lea sivalaš go bargit heitet

  Ester Fjellheim balaha ahte Sámi Klinihka jođiheaddji Amund Peder Teigmo lea sivalaš dasa go muhtin bargit heitet klinihkas.

  Fjellheim lea Davvi Dearvvašvuođa guovllu geavaheddjiidlávdegoddi lahttu. Geriatriijajoavku lea čilgen manne heaitá, dadjá son.

  Teigmo vástida čálalaččat NRK:i ja atná váivin go dien lágan dieđut juhkkojit.

  Su hoavda, Finnmárkku buohcciviesu hálddahusdirektevra, Siri Tau Ursin ii háliit digaštallat iežas jođiheddjiid medias. – Mus lea ollislaš luohttámuš Sámi Klinihka jođiheaddjái, ja munnos lea buorre gulahallan, dadjá son.

  Sámi Klinihkka, Karasjok
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK