- Elgjakta ikke lønnsom for FeFo

Det blir ikke bygd elgmottak i Karasjok slik FeFo og slakterieier Thor Aage Pedersen hadde planlagt. FeFo har ikke økonomi til å bidra.

Elg
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Thor-Aage Pedersen

Thor Aage Pedersen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dermed dropper Pedersen planene siden han må dra lasset alene.

Dette mottaket skulle først og fremst være til nytte for de som jakter i Anarjohkka nasjonalpark, og mottaket skulle legges til Helligskogen hvor FeFo flyr ut jegerne til jaktfeltene.

Elgjakta ikke lønnsom

– Vi kan ikke bidra økonomisk, siden parkjakta allerede drives med underskudd, sier utmarksfullmektig Rolf Kollstrøm i Finnmarkseiendom.

– Merkelig, jeg som trodde at elgjakta var inntekt for FeFo, svarer Thor Aage Pedersen.

Jaktlagene som skal jakte i nasjonalparken var ikke villige til å bidra økonomisk, da dette ville medført cirka 5000 kroner i ekstrautgift for hvert jaktlag.

Jakta blir dyrere?

Rolf Kollstrøm

Rolf Kollstrøm.

Foto: Maria Saijets / NRK

Nå skal styret i FeFo se på forvaltningen av elgjakta i Finnmark, og da kan jakta fort bli dyrere. Selv om Rolf Kollstrøm ikke vil direkte si det.

– Styret vil sikkert gjøre grep for å håndtere økonomien på riktig måte, men hvorvidt det blir dyrere vet jeg ikke, det blir opp til styret å bestemme, avslutter utmarksfullmektig Rolf Kollstrøm.