Ikke bare Babcock sin skyld


Helse Nord mener Babcock alene ikke kan lastes for åtte uønskede hendelser som Universitetssykehuset Nord-Norge hadde på ett døgn da fly ble satt på bakken. Det kommer frem i en pressemelding fra Helse Nord onsdag kveld. Hendelsene er vurdert, og med forbehold, mener Helse Nord at omlag halvparten skyldes andre forhold enn manglende ambulansefly.