NRK Meny

Ijahis idja geasuha

Ijahis Idja-festiválas Anáris gallededje diibmá guossit eanet go goassige ovdal ja lágideaddjit vuvde ge 2800 bileahta. Vaikko diibmá ledje logi jagi ávvudoalut, de jáhkká festivála veahkebuvttadeaddji Unna-Maari Pulska nu olu gussiid boahtit borgemánu beallemuttus maid, ahte sii nagodit časkit diimmá olahusa. Dán jagi lea hoteallakapasitehta lassánan 26 proseantta ja buot leat dievvan lavvardahkii.