Ii searvva válggaide

Norgga Sámiid Riikasearvvi Sámediggeáirras Piera Heaika Muotka lea fárren Osloi gos vázzá skuvlla, ja nu ii searvva Gáisi válgabires sámedikkeválgii boahtte čavčča. – Jos báikkálašsearvvit mátta-Norgga válgabires dáhtot su searvat evttohaslistui boahtte jagi, de lea gearggus dasa, lohká Muotka NRK-Sápmái. Minerála- ja Nussir áššit lea su mielas dat stuorra áššit dán áigodagas.