Ii oktage

Mii lea giige, guhtege, mihkkege, goabbáge, guhtemušge, oktage indefinihttapronomeniin oktasaš?

Mearritmeahttun dahjege indefinihttapronomeniid oktasašvuohta

Indefinihtta- dahjege mearritmeahttun pronomenat maidda -ge lea goallostuvvon doibmet

a) biehttalancealkagiin:

1) Ii oktage leat ožžon sierra lobi.

2) Diet gápmagat eai leat mahkkege.

3) Ii goabbáge ožžon dien barggu.

á) gažaldatcealkagiin:

4) Sáhttágo dán geavahit masage?

5) Leago oktage dis dan gullan?

6) Leago mihkkege dáhpáhuvvan?

b) cealkagiin main eaktu dahje eahpádus ovdanbukto:

7) Leašgo dal ovttage olbmui vejolaš?

8) ..., ja jos leaččan váldán geasge ruđaid vearrivuođain, de attán daid fas sutnje njealjegeardásaččat. (Luk 19,8)

Muitalancealkagiin gis eará sátni

Go bajábeale cealkkavejolašvuođat jorahuvvojit dábálaš muitalancealkkan, de ferte -ge-pronomeniid sadjái bidjat eará pronomena (sáni), omd. Nubbi oaččui dien barggu (gč. 3); Dis lea muhtun gullan dan (gč. 5).

Gáldu: Konrad Nielsena sátnegirjjit ja Grammatikk-girji, s. 137-138.