Hopp til innhold

Ii muital reivve birra mas cuiggodit Bargiidbellodaga kultuvrra

Les på norsk.

Vuossárgga bođii ovdan VG:s ahte Bargiidbellodaga sámediggejoavku lea sádden reivve Bargiibellodaga njunušolbmuide mas cuiggodit kultuvrra bellodagas.

Bargiibellodaga sámediggejoavku parlamentáralaš jođiheaddji Ronny Wilhelmsen ii muital eambo reivve sisdoalus.

– In hálit kommenteret áššiid maid leat čállán reivves, daningo dat lea oassin Bargiibellodaga siskkáldas proseassas, ja buohkat fertejit dovdat oadjebasvuođa bellodagas muitalit iežaset oaiviliid. Dássážii lea reivve sisdoallu min siskkáldas dokumeanta Bargiidbellodagas, dadjá Wilhelmsen.

Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat
Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Korte nyheter

 • Finland stenger hele grensa mot Russland

  Finland stenger også den siste åpne grenseovergangen mot Russland for flyktninger og asylsøkere som vil inn i landet. Det melder den finske avisen Helsingin Sanomat, med kilder i den finske regjeringen.

  Men grensen vil likevel være åpen for frakt av varer. Finland har allerede stengt sju av åtte grenseoverganger, etter at de siste uken har kommet hundrevis av flyktninger, i det finske myndigheter mener er en styrt aksjon fra russiske myndigheter.

 • Råmsån: Ienep vahágahttem ja nihtodibme mánáj gaskan

  Politijja diededi nuppijt ájttet nijbijn la lassánam nuoraj gaskan Råmsån. Lågenanguovtejahkásattja li váldeduvvam gå li nuoramusá oahppijt mánájdásen ájttám.

  – Juska li uhtses lågo, de vuojnnep mánáj ja nuoraj gaskan la alvadahtte ållo dakkir dáhpádusájs, gånnå nihtodibme l aneduvvam, subtsas Råmså politijjaguovlo åssudakjådediddje váksjudimdievnastusán Per Olav Berg.

  Råmså politijja la tjavtja tjadá registrierim 19 ássjijt vahágahttemij ja nihtodimij birra.

  Jagen 2023 li guoktalåkguovtes rievoduvvam jali nihtoduvvam, gånnå nuora li vierredahkke.

  19 dájs li dán tjavtja dáhpáduvvam.

  Lågå nuorttasábmáj.

 • Starter i dag med digitale språkkaféer

  I dag starter Kvensk institutt – Kainun institutti med digitale språkkafeer. Kafeene skal arrangeres hver annen uke på Teams, og det skal være med minst to kvensktalende fra instituttet på hver språkkafé.

  Ifølge instituttet mangler de som lærer seg kvensk steder og kontakter hvor de kan øve og bruke kvensk i trygge omgivelser.

  – Derfor ønsker Kvensk institutt å etablere et lavterskeltilbud med digitale språkkafeer der alle kan delta på en læringsarena og vedlikeholde sine språkkunnskaper, står det på instituttets nettside.

  Den første språkkafeen arrangeres i kveld kl. 18.00-19.30. Les mer på instituttet sin nettside.

  Kvensk institutt, eller Kainun institutti, er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Senteret ligger i Børselv i Porsanger kommune.
  Foto: Tomi Vaara