Ii livčče galgat guoddaluvvot

Unjárgga duopmu ii livčče goassege galgat guoddaluvvot alimusriektái, nu oaivvilda Finnmárkolága áššedovdi, Odd Oskarsen. Bearjadaga mearridii Finnmárkkuopmodaga FeFo stivra guoddalit meahcceduopmostuolu duomu, mii attii unjárgga giliolbmuide lobi hálddašit stuorra osiid gieldda mehciin. Oskarsen dieđuid mielde lei FeFo oaivvilduvvon dušše gaskaboddosaš ortnegin dassážii go fylkka vuoigatvuođat ledje čielggaduvvon ja celkojuvvon meahcceduopmostuolus.