NRK Meny

Ii leat vel dohkkehan

Birasdirektoráhta ii leat vel dohkkehan Nussir ruvkeohcama ahte luoitit ruvkebázahusaid Riehpovutnii, Fálesnuori suohkanis.

Nussir lea ráhkadan plána movt buhtisin doallat Riehpovuona, muhto Mearradutkaninstituhtta lea guhkit áigge cuiggodan ahte vuonas ii leat doarvái rávdnji buvttistit ruvkebázahusaid.

Dál maŋida ge Birasdirektoráhta Nussira ohcama boahtte jahkái, ja bivdet Nussira iskat nagodit go ráhkadit doarvái garra rávnnji vutnii.