NRK Meny

Ii leat mihkkige vuosteháguid

Ráđđehusas ii leat mihkkege vuosteháguid rievdadit oahpahuslága nu ahte kveanagiella šaddá seamma dássái go suomagiella. Nu lohká stáhtačálli Magnus Thue. Gieskat deaivvadii ge norgga kveanaid searvvin, ja searvi gáibidii rievdadit oahpahuslága vai kveana- ja suomagiela oahpahusat šaddet dássálaga skuvllas.