Hopp til innhold

Korte nyheter

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK
 • Politiet: Melding om at en person er tatt av et nytt skred i Nord-Troms

  En person tatt av et skred på Storslett i Nord-Troms. Det bekrefter politiet til NRK fredag kveld.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  NRK får opplyst at Norsk Folkehjelp og luftambulansen er på stedet.

  Skredet kommer i tillegg til tre andre alvorlige skredhendelser i Troms fredag ettermiddag.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

 • Har iverksatt evakuering på Reinøya

  Politiet har iverksatt evakuering på strekningen fra Sæterelv og Grøtneselv på Reinøya.

  De evakuerte flyttes til kommunens samlingsplass på Finnkroken.

  Redningsskøyta «Bergesen D.Y.» bidrar der det måtte være nødvendig.

  Redningsskøyta bidrar der det måtte være nødvendig.

  Det melder Hovedredningssentralen Nord-Norge i en pressemelding.

  To personer er blitt bekreftet omkommet i skredet som har gått på Reinøya.

  – Det foregår i praksis to søk på Reinøya nå: Et skredsøk på landsiden, og et sjøsøk i vrakgodsområdet med et titalls fartøy. Det er vanskelig å seile i dette området, så man kommer til å etablere et søk med drone eller helikopter, opplyser hovedredningssentralen i en pressemelding.

  Redningshelikopteret er i Tromsø for drivstoffylling, politiets helikopter er i området.

  Karlsøy kommune har opprettet sin samlingsplass i Finnkroken.

  Aksjon ved Reinøya i Troms
  Foto: Redningsskøyta Bergesen D.y