Beannot jahkásaš ii leat buresboahtin sámi mánáidgárdái

Iskku-Mahtti ii leat buresboahtin Málatvuomi sámi mánáidgárdái. Sivvan dasa lea go vánhemiin ii leat sámegiella vuosttašgiellan.

Ronald, Iskku-Mahtti og Beate

Ronald Kvermo ja su bearaš.

Foto: Privat

Iskku-Máhti áhči Ronald Kvernmo mielas, lea áibbas dohkketmeahttun hilgut máná, go ii han mánná leat vel álgán hállat makkárge giela vel. Kvernmo muitala mánáidgárdi čálii sutnje ahte Iskku-Máhtte sáhttá billistit eará mánáid sámegiela, ja ahte sii de álget dárustit. Son lea viggan čilget ahte su bárdni ii leat vel oahppan hállat, ii makkárge giela, muhte dat ii ávkkuhan.

– Ii sáhte áddet

Kvernmo ii sáhte veaháge áddet movt su mánná lea áittan eará mánáid gillii. Ronald Kvernmo lea gaska-romsalaš ja lea massán sámegiela go šattai bajás dárogielat birrasis. Ja dát ášši lea su mielas dáruiduhttin proseassa mii lihkostuvvá álkit.

Anne Oskal Rørslett

Mánáidgárddis lea 18 mánnái sadji, muhto Málatvuomi sámi mánáidgárddi stivrrajođiheaddji, Anne Oskal Rørslett, ii sáhttán vástidit NRK:ii galle máná sis leat doppe dál. (Vuorkágovva.)

Foto: Ane Kristine Rørslett

Son ii šat dieđe máid galgá dahkat , go sudnos leat fargga guokte máná. Ieš son lea álgán oahpahallát sámegiela máid massii mánnán, muhte sus ii leat vejolašvuohta oahpahit giela mánáide.

130.000 ruvnnu doarjaga

Málatvuomi priváhta sámi mánáidgárdi oažžu birrasiid 130 000 ruvnnu doarjaga jahkásaččat Sámedikkis, ja priváhta mánáidgárddit ožžot suohkaniid bokte almmolaš doarjagiid 93% iežaset goluid ovddas.

– Galgá leat dat vejolašvuohta

Sámedikkis čilge Anne Kristine Skum Hætta, ahte Sámediggi dadjá mánát geat háliidit oahppat sámegiela mánáidgárddiin, galget oažžut dan vejolašvuođa.

– Sáddá dárogielat

Ronald Kvernmo, lea áibbas sihkkar ahte Iskku-Máhtte, šaddá dárogielat ja oassin das máid son ja su ovttasássi vásiheigga, namalassii dáruiduhttima.

  • Guldal vel ášši: