Ovddeš doavttir: – Ii galggaše čohkket sámi doavttergelbbolašvuođa seammá báikái

– Jus čohkke sámi dearvvašvuođa ovtta báikái, de sáhttá dát goaridit sámi dearvvašvuođa eará báikkis ges, lohká Øyvind Vandbakk.

Øyvind Vandbakk

Øyvind Vandbakk oaivvilda ahte Sámi dearvvašvuođa siida lea buorre Sápmái, muhto váruha ahte dát sáhttá maid leat heittot sámi boahtteáigge doavtterbálvalusaide.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Penšunistta ja ovddeš doavttir Øyvind Vandbakk fárrii Guovdageidnui 1965, gos son barggai doavttir-ámmáhis 50-jagi.

– Mun hupmen mánáiguin ja vuorraset olbmuiguin sámegiela, muhto dávjá jorgalin dárogillii go eanáš olbmot dárustišgohte muinna, lohká son.

Su mielas leat sihke buorit ja heitot bealit das go Finnmárkkubuohccivieso-stivra mearridii biddjat johtui Sámi dearvvašvuođa siidda plánenbarggu.

Stivra háliida siidda huksenplána válbmejuvvot boahtte jahkái

Siida sihke buorre ja heitot Sápmái

Vandbakk lohká sámi dearvvašvuođa siida mii galgá čohkket sámi doaktáriid, geain lea earenoamáš čehppodat iežaset suorggis, Kárášjohkii lea sihke buorre ja heitot Sápmái.

Ole Mathis Hetta

Ole Mathis Hetta

Foto: NRK

– Dat dieđusge nannešii doaktáriid gelbbolašvuođa, muhto dát maid goaridivččii sámi dearvvašvuođa fálaldaga eará sajiin Sámis, lohká Vandbakk.

Sámi doavttirsearvvi jođiheaddji Ole Máhtte Hetta ii leat ovttaoaivilis Vandbakkain.

Gula su oaiviliid dás:

Boazodolliide sierra dearvvašvuođa fálaldaga

Øyvind Vandbakk mielas galggašii maid heivehit iešguđet ge sámi guovllu doavttirdivššu guovllu dearvvašvuođa hástalusaide.

– Guovdageidnui galggašii ovdamearka dihte ásahit boazodoallodearvvašvuođa-fálaldaga. Boazodoalus leat beare olu seammalágan lihkastagat mat addet bákčasiid ja ealáhusas leat maid oallugat geat bávččagahttet gulu. Dá lea dakkár suorgi mas galggašii leat riekti gáibidit sierra divššu ja buoret dustema go dat mii dál lea, lohká ovddeš doavttir.

Dása gal mieđiha Hetta, muhto lohká dán eambbo dutkanáššiin go dearvvašvuođa bálvalussanboazosápmelaččaide.

– Diet lea hui gáržžes ášši ja eanet dutkama duohken. Diekkár bálvalusa sáhtášii cegget Guovdageidnui, muhto eat mii sáhte hágget sámi spesialista doavtterbálvalusaid, lohká Hetta.