Ii doarvái ahte vuovdit máttás

Jaŋadagat Mátta-Norggas leat goikadan gittiid, ja ná stuorra suoidneheahti ii leat leamaš máŋggalot jahkái. Finnmárku ii leat gal seamma dilis, muhto sis ii leat liigesuoidni sáddet máttás. Mis lea suoidni dušše iežamet atnui dáppe, nu lohká boanddaidsearvvi jođiheaddji Grete-Liv Olaussen.