Ievttá mánáidgárdedáhpáhus

Olgoriikalaččaid direktoráhta (UDI) duođašta ahte dorvoohcci gii ikte Beardus mánáidgárddis vikkai máná rivvet bargiin ja váldit fárrosis, ii beasa šat ruovttoluotta báikegoddái. Son lea dál áššáiduhtton go lea viggan nuppi friddjavuođa ala geavvat, muitalit Romssa politiijat. Albmás eai leat makkárge čanastumit dahje fuolkevuohta dán mánnái, ja almmái lea dál geahčus go galgá leat psyhkalaččat buohcci.