NRK Meny
Normal

Idjadedje girkus

Čáhcesullos lei girku rabas beassašija. Logi olbmo oassálaste idjadoaluin girkus. 

Čáhcesullo suohkanbáhppa Leif Wikøren Nilsen
Foto: Finnmarken

Čáhcesullo girku čuojaheaddji dat lei ovdal leamaš mielde idjadoaluin doppe gos son ovdal lei kantorin. Sin mielas lei sus miellagiddevaš árvalus danne mearrideadje geahččalit bovdet olbmuid idjadit girkus. Nilsen muitala iežaset rahpan girku tiimmu ovdal gaskaija ja girkus ledje olbmot gitta ovcci rádjai iđđedii.  Ii sis lean dušše idjadansadji doppe, sis lei maid prográmma maid čuvvo.

Gulle Ibmilsáni

 

 

Čáhcesullo girku rabas beassašija
Foto: Finnmarken

Logi olbmo dat fitne girkus beassašbeai ija, ja sii geavahedje liturgiija mii lea ásahuvvon beassašbeaiidjii: 
Golmmageardde ijas lohke sii teavsttaid mat gulle beassašbeaivái ja dieđusge lávlo sii olu. Álgo teakstalohkamis lei sivdnádusas sáhka, nuppi lohkamis ges das go juvdálaččat besse Egyptas eret. Ja goalmmát teakstalohkamis lei ges sáhká kristtalaš beassášbasiin ja dalle lei maid beaivváš juo ihttán iđđedis. Teakstalohkamis gulle maid olbmot das go nissonat manne Jesusa hávddi lusa ja gávdne dan guorusin. 

Ii seamma boahtte jagi


Suohkanbáhppa Nilsen ii loga iežaset boahttejagi dahkat seamma go dál, go eai fitnan eanet go logis girkus. Guovttes dušše idjadeigga. Boahtte jagi dáidet sii baicce eahketbeaivve leahket girkus ja de fas iđitija ja iđđedis. Muhto jos sis galggaš idjagohcin dalle de dáidet sii heivehit dán eanet nuoraide. Livččii vuogas čájehit nuoraide filmmaid Jesusa birra. Dalle dáidet sii idjagohcima lágidit searvegottedálus mii lea das girku bálddas Čáhcesullos.

Gula jearahallama suohkanbáhpain Leif W. Nilseniin