I over 150 dager har hun protestert utenfor presidenthuset

Sangeren og urfolksforkjemperen Panai kan fortelle en historie om at urfolk i Taiwan er i ferd med å miste all innflytelse over tradisjonelle landområder.

Panay holder oppe et bilde av seg selv sammen med Taiwans president utenfor en lavvu under Riddu

PROTESTERER MOT PRESIDENTEN: Panai Kusui fra Puyuma-stammen har kommet til Norge og Riddu Riđđu festivalen for å synliggjøre budskapet sitt internasjonalt.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Det føltes som å bli kvalt da jeg fikk vite om de nye reguleringene, forteller Panai Kusui.

I Taiwan er Panai Kusui kjent som musiker og urfolksleder. Hun sang under innsettelsen av president Tsai Ing-wen i fjor. Den nye presidenten ga nytt håp til Taiwans mange urfolk.

Dette håpet svant da presidenten sammen med sin regjering gikk inn for nye reguleringer innen urfolksrettigheter på nyåret i år.

Bilder av protester utstilt på lávvuduk

FJERNET: Protestene startet 23. februar i år. Det startet med tre mennesker, etter hvert har flere og flere sluttet seg til protesten. De bruker kunst og forestillinger for å få ut budskapet sitt. Etter 100 dager kom politiet og fjernet demonstrantene og kunstverkene, de re lokaliserte til en T-bane stasjon like ved presidenthuset.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Mister muligheten til å påvirke

Hun er en av frontfigurene i protestene mot regjeringen i Taiwan. I 154 dager har urfolk i Taiwan bosatt seg i gaten ved presidenthuset. De krever å få være med på å bestemme hva som skal skje i deres tradisjonelle områder.

Bilder av protester utstilt på lávvuduk

UTSTILLING: Panai Kusui tilhører den første generasjonen i sin stamme som ikke kan sitt eget språk. All undervisning på skolene pågår på Mandarin. Hun har et dypt ønske om å revitalisere kulturen, og at urfolkene skal få bruke områdene de tradisjonelt har vært bosatt i.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Grunnen til at de begynte å protestere er at den 18. februar vedtok regjeringen en ny forskrift vedrørende det tradisjonelle området deres. Denne forskriften medførte at urfolk i Taiwan ikke har noen form for innflytelse over privateid land. Én million hektar av Taiwan er privat jord.

Det utgjør over ¼ av landområdene i hele Taiwan.

– Dersom denne loven trer i kraft så vil vi ikke ha noen mulighet til å komme med innspill dersom staten for eksempel ønsker å bygge en jernbane eller på annen måte gjøre inngrep i disse områdene, forteller Panai Kusui.

Til nå har de kunnet si sin mening når det kommer til inngrep, men med den nye loven så forsvinner denne muligheten.

Laster kart, vennligst vent...

TAIWAN: Landområdene det er snakk om, ble tidligere okkupert av Japan, og japanske militærstyrker. Etter at Japan trakk seg ut, så tok myndighetene over landet, men de har sakte med sikkert privatisert denne jorda, til tross for at det opprinnelig var urfolksstammer som bebodde disse nå private landområdene.

Får skylden for tapt dyreliv

Trenden er at det bygges hoteller i stor skala. Eneste kompensasjonen til urfolk, er at de kan få jobb i hotellene. Som rengjørere og turistguider.

Jakt er også blitt forbudt i Taiwan, noe som urfolksgruppene har holdt på med i århundrer. I mange av deres områder finnes det ikke matvarebutikker, og de er dermed avhengig av å jakte.

De får skylden for at viltlivet forsvinner.

– Menneskeskapte inngrep i Taiwan er over 300 000 hektar med landområder til sammen. Det er snakk om enten gruvedrift, skoghogst, eller andre typer inngrep. Dette er noe som utgjør en trussel mot ville dyr, men det tas ikke hensyn til. Urfolk får skylden.

Bilde av urfolksbåter utstilt på lávvuduk

ULOVLIG: Disse tradisjonelle båtene får ikke urfolk lov til å bruke i sine tradisjonelle områder lenger.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

I 2015 ble Tama Talum fra Bunun-stammen arrestert for å ha jaktet for å skaffe kjøtt til sin syke mor. Han ble dømt til tre og halvt år i fengsel, samt en bot på over 18 000 kroner, ifølge magasinet New Bloom.

NRK har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Taiwans presidentadministrasjon.