Normal

I mange år har innbyggerne sponset kommunens renovasjon

Innbyggerne i Tysfjord har betalt for mye for renovasjon, mens kommunen har betalt for lite. Det kommer frem i et dokument som er unntatt offentligheten.

Renovasjon i Tysfjord

ØKT: Renovasjonsgebyrene har økt med 37 prosent i perioden 2011 til 2015.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

«Vi viser til kommunens brev datert 27.11.2009 om at private husholdninger har betalt for mye, mens kommunale institusjoner har betalt for lite, og at det har pågått i mange år.»

Det skriver revisjonsselskapet KomRev Nord i et brev til Tysfjord kommune.

Rådmannen mener at forholdet nå skal være i ryddet opp i.

I brevet kommer det fram at innbyggerne i Tysfjord gjennom mange år har sponset kommunal renovasjon ved at innbyggerne har betalt for mye, mens kommunale institusjoner har betalt for lite.

Pågått i mange år

«Dette skulle vært ordnet i 2009, men Retura og HRS har gjort feil i faktureringen. Vi har tatt saken opp jevnlig med kommunen i oppsummeringsbrevene til regnskap de siste årene, sist i brevet til regnskap datert 9.6.12, men vi har ikke fått noen avklaringer i saken», lyder det i brevet til kommunen som er datert 17.09.2014.

Både dette brevet og brevet fra 2009 er begge unntatt offentlighet. Førstnevnte brev har ikke NRK klart å finne i kommunens postjournal.

Rådmannen bekrefter

Konrad Sætra

Rådmann Konrad Sætra mener at forholdet skal være ryddet opp i.

Foto: Sander Andersen

Rådmann i Tysfjord, Konrad Sætra, bekrefter i en e-post til NRK at fordelingen mellom innbyggerne og kommunen har vært ukorrekt.

«Derfor vedtok kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 en sjablongmessig fordeling mellom innbyggerne og kommunen på det fremførbare underskuddet», skriver Sætra.

Ryddet opp

Han mener at forholdet nå skal være ryddet opp i.

«Fra 2014 er dette imidlertid korrekt. Nå belastes alle kommunale lokkasjoner og innbyggerne likt», står det i rådmannens e-post til NRK

Men kommunen kan ikke dokumentere eksakt kostnadsfordeling mellom kommunal og privat virksomhet, og løser dette ved å selv gjøre en skjønnsmessig vurdering.