Her lever hvert femte barn i fattigdom: – Tallet er skremmende høyt

I gjennomsnitt lever dobbelt så mange barn under fattigdomsgrensa i Kautokeino som ellers i Norge. Ordføreren er skremt over tallene.

Januarsol over Kautokeino

FATTIGDOM I MIDNATTSOLENS LAND: I Kautokeino er arbeidsledigheten stor, og det gjør også at nærmere hvert femte barn lever i fattigdom.

Foto: Jaana Hirsikangas / Privat

– Å leve i fattigdom er ingen spøk. Det er veldig trist når kjøleskapene er tomme og regningene hoper seg opp, uten at man har penger til å betale de, sier Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) til NRK.

I Kautokeino i Finnmark lever omtrent hvert femte barn i fattigdom, noe som utgjør 19,4 prosent.

– Dette er selvfølgelig svært skremmende tall og noe vi tar på alvor, fortsetter Vasara.

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at i Indre Finnmark er tallene høyere enn resten av Finnmark, men også i forhold til landet generelt.

Fattigdom gir mindre muligheter

NAV Kautokeino

Leder for NAV-Kautokeino, Marja Elise Hætta sier at kommunen har jobbet lenge med både arbeidsledighet og fattigdom i kommunen.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Leder for NAV i Kautokeino, Marja Elise Hætta Eira, forklarer at dette er noe de har jobbet med i lengre tid.

– Alle har samme muligheter når det gjelder offentlige tilbud, men når det gjelder tilbud som koster penger, blir det verre for dem som lever i fattigdom.

Hætta Eira sier at i Indre Finnmark er det mye arbeidsledighet som gjør at enkelte familier har mindre inntekt.

– Andre årsaker er at i Kautokeino er det mange familier som er knyttet til det samiske språket og kulturen, og da er det ikke lett å dra til andre plasser for å få seg arbeid, sier Hætta Eira.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at hvert tiende barn i Norge lever i fattigdom. I Norge er folketallet nå i overkant av 5,2 millioner mennesker, og 22 prosent er barn.

Hun sier at selv om barn lever i fattigdom, trenger det nødvendigvis ikke å bety at de har det verre enn andre barn. Men at undersøkelser og tall viser at de har dårligere helse og mindre utviklingsmuligheter.

Trenger flere arbeidsplasser i kommunen

Johan Vasara

Ordfører i Kautokeino kommune Johan Vasara har lagt frem bekymring om få arbeidsplasser i kommunen til arbeidsministeren.

Foto: Jenna Rasmus / NRK

Også innlandskommunen Karasjok har høyere andel barn som lever i fattigdom, med 11 prosent.

Både Kautokeino og Karasjok kommune hadde tidligere denne uken dialogmøte med Arbeids- og sosialdepartementet.

– Departementet hadde ingen lovnader annet enn at de ber kommunene om å jobbe med å få flere til høyere utdanning. Kautokeino og Karasjok har foreslått å sette i gang flere tiltak for å få ned arbeidsledigheten og fattigdommen, sier ordfører i Kautokeino Johan Vasara.

Kautokeino har 2938 innbyggere, hvorav 716 er under 19 år. Se tallene i SSB sine sider her.

Innvandrerbarn overrepresentert

I Norge er halvparten av barna som lever i husholdninger med lav inntekt, innvandrerbarn.

Totalt lever 9,4 prosent av barna i Norge under det som kalles fattigdomsgrensa, i Finnmark er tallet 7,8 prosent.

Barn fra ikke innvandrerfamilier som lever under fattigdomsgrensa i Norge utgjør kun 5,4 prosent, ifølge SSB.

Om man deler opp tallene slik betyr det at det er fire ganger så mange fattige ikke-innvandrerbarn i Kautokeino som ellers i landet.