Varierende laksfiske i Finnmarkselver

I utgangen av oktober i år var det blitt tatt opp 66.706 kilo med laks i FeFo-elvene. Det er store variasjoner i de enkelte elvene.

Kjell Hansen fra Vadsø / laksefiskere i Tanaelva

Det har vært varierende laksefiske i elvene i Finnmark, fangsrapporten viser 66.706 kilo laks i de vel 50 elvene. Her bilde fra Tana hvor fangsrapporten ikke er klar før på nyåret.

Foto: Privat / Eilif Aslaksen (NRK)

I enkelte elver i Finnmark var det tidenes laksesesong, men det er store variasjoner fra elv til elv melder FeFo.

FeFo forvalter omkring 50 lakseelver

Finnmarkseiendommen forvalter i dag omkring 50 lakseelver i Finnmark. Mange av disse er forpaktet til lag og foreniger. Og årets fangsrapport er kommet inn. I alt var det tatt opp 66.706 kilo fanget laks ved utgangen av oktober i år. Vassdragsforvalter i FeFo, Steinar Normann Christensen sier at enkelte elver er det rekort, mens andre har svak sesong.

Det har vært god utvikling i Syltefjordelva og Kongsfjordelva, med fangst på 6.761 og 5.250 kilo laks. Dette er meget gode resultater skriver FeFo i pressemelding. Vestre Jakobselv har hatt en jevn utvikling de siste årene, og årets rapportering viser rekort år og har passert 11 tonn med laks. Den gamle rekorden var på nesten 10,4 tonn laks i 2014.

Ikke rekorder i Vest-Finnmark

Fangstrapporter fra 1983 og framover, viser det seg at mange av elvene ligger rundt gjennomsnittet i perioden. I vassdragene i Vest-Finnmark er det ikke registrert noen rekorder, mens Lakselva ligger omtrent på snittet for de siste årene med 9.024 kilo innrapportert. Børselva og Repparfjordvassdraget ligger begge under med henholdsvis 2.664 og 6.728 kilo.

Stabburselva er det innrapportert inn 3.275 kilo. Fangsrapportene omfatter også utsatt laks.

–Selv om laksefisket i mange av elvene i Øst-Finnmark har vært relativt bra, er det også her flere elver som ligger under snittet», sier Christensen.

Tendensen viser seg også i vassdragene som ikke er forvaltet av FeFo. Både Altaelva og Neidenelva ligger under fanstgjennomsnittet. I Alta er det innrapportert 13.985 kilo mot snittet siste ti år på 16.882 kilo. For Neiden ble resultatet 5.076 kilo. Gjennomsnittet her det siste tiåret er 5.614 kilo.

Fangstrapporten for Tanavassdraget er normalt ikke klar før på nyåret.