Normal

I dag kan du avgjøre valget om to år...litt i alle fall

Fristen for å skrive seg inn i «samemanntallet» går ut i dag. Dette kan endre styrkeforholdet på Sametinget.

Sametingets valgmanntall - innmeldinger

Sametinget har mottatt mange innmeldinger i løpet av de siste dagene.

Foto: Skjermdump

Om to år, 2017, er det igjen stortings- og sametingsvalg. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i valgmanntallet.

Allerede i dag kan du påvirke valget litt. 30. juni det året når det er kommune- og fylkestingsvalg avgjøres det nemlig hvor mange representanter hver valgkrets skal ha på Sametinget.

Tilsammen er det 39 representanter fra de sju valgkretsene. Disse sitter på Sametinget denne perioden . Antall manntallsførte i hver krets avgjør hvor mange mandater som kan velges inn. Manntallet pr. 30. juni 2011 var utslagsgivende for valget i 2013 .

Slik gjør du det

Det er mulig å melde seg inn på nett (ekstern lenke).

Roald Sandvik forteller at samemanntallet har økt

Rådgiver Roald Andreas Sandvik ved Sametinget.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Rådgiver Roald Andreas Sandvik ved Sametinget forklarer hvordan du kan registrere deg.

– Det er tre måter å skrive seg inn på. Du kan fylle ut skjemaet og bringe den til et av våre kontorer innen arbeidsdagens slutt. Sender du skjemaet med posten må den være stemplet i dag. Den enkleste måten er å skrive seg inn digitalt, og det kan man gjøre før midnatt, sier han.

I kommuner hvor det er færre en 30 manntallsførte er det bare anledning å forhåndsstemme.

– Dersom en kommune etter dagens frist får flere enn 30, så kan det avgis stemme på selve valgdagen. Ved sist valg manglet mange kommuner bare noen få personer i manntallet for å kunne ha ordinær stemmeavgivning, sier Roald Andreas Sandvik.

Ps. Hvis du skal avgi stemme ved valget om to år kan du fortsatt skrive deg inn i manntallet. Siste frist er 30. juni 2017.

Fordelingen mellom valgkretsene er slik i dag:

Manntallsførte og mandater

Valgkrets

Manntallsførte

Mandater 2013

1. Østre

2177

6

2. Ávjovárri

3531

8

3. Nordre

2006

5

4. Gáisi

20141

6

5. Vesthavet

1455

4

6. Sørsamisk

904

4

7. Sør-Norge

2047

6

Sum

14.162

39

Her er mer om de ulike valgkretsene:

Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets

Ávjovári válgabiire/Ávjovárri valgkrets

Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets

Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets

Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets

Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets

Her er alt om: Sametingsvalget 2013 .