Hopp til innhold

I dag kan du avgjøre valget om to år...litt i alle fall

Fristen for å skrive seg inn i «samemanntallet» går ut i dag. Dette kan endre styrkeforholdet på Sametinget.

Sametingets valgmanntall - innmeldinger

Sametinget har mottatt mange innmeldinger i løpet av de siste dagene.

Foto: Skjermdump

Om to år, 2017, er det igjen stortings- og sametingsvalg. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i valgmanntallet.

Allerede i dag kan du påvirke valget litt. 30. juni det året når det er kommune- og fylkestingsvalg avgjøres det nemlig hvor mange representanter hver valgkrets skal ha på Sametinget.

Tilsammen er det 39 representanter fra de sju valgkretsene. Disse sitter på Sametinget denne perioden . Antall manntallsførte i hver krets avgjør hvor mange mandater som kan velges inn. Manntallet pr. 30. juni 2011 var utslagsgivende for valget i 2013 .

Slik gjør du det

Det er mulig å melde seg inn på nett (ekstern lenke).

Roald Sandvik forteller at samemanntallet har økt

Rådgiver Roald Andreas Sandvik ved Sametinget.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Rådgiver Roald Andreas Sandvik ved Sametinget forklarer hvordan du kan registrere deg.

– Det er tre måter å skrive seg inn på. Du kan fylle ut skjemaet og bringe den til et av våre kontorer innen arbeidsdagens slutt. Sender du skjemaet med posten må den være stemplet i dag. Den enkleste måten er å skrive seg inn digitalt, og det kan man gjøre før midnatt, sier han.

I kommuner hvor det er færre en 30 manntallsførte er det bare anledning å forhåndsstemme.

– Dersom en kommune etter dagens frist får flere enn 30, så kan det avgis stemme på selve valgdagen. Ved sist valg manglet mange kommuner bare noen få personer i manntallet for å kunne ha ordinær stemmeavgivning, sier Roald Andreas Sandvik.

Ps. Hvis du skal avgi stemme ved valget om to år kan du fortsatt skrive deg inn i manntallet. Siste frist er 30. juni 2017.

Fordelingen mellom valgkretsene er slik i dag:

Manntallsførte og mandater

Valgkrets

Manntallsførte

Mandater 2013

1. Østre

2177

6

2. Ávjovárri

3531

8

3. Nordre

2006

5

4. Gáisi

20141

6

5. Vesthavet

1455

4

6. Sørsamisk

904

4

7. Sør-Norge

2047

6

Sum

14.162

39

Her er mer om de ulike valgkretsene:

Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets

Ávjovári válgabiire/Ávjovárri valgkrets

Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets

Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets

Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets

Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets

Her er alt om: Sametingsvalget 2013 .

Korte nyheter

 • Buollinalárbma Sámedikkis

  Sámedikkis čuojai disdat gaskabeaivvi buollinalárbma ja buollinčáskadeaddjit manne dohko. Doppe lei buollinhádja, muhto eai gávdnan suova eai ge lieggasa, muitala operašuvdnajođiheaddji Karl Edvard Eriksen Balto.

  Dál leat biggoheame vistti, ja loahpahit ášši.

  Sámediggedirektevra Inger Máret Eira Åhren čilge ahte sii eai sáhte dahkat maidege eará go eai dieđe gos hádja boahtá.

  – Mis leat hui sensitiivvas buollinalárpmat mat dieđihit njuolga buollinčáskadeddjiide jus fas šaddá mihkkege, lohka Eira Åhren.

  Les på norsk her.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • Brannutrykning på Sametinget

  Brannvesenet rykket ut til Sametinget etter alarmen gikk tirsdag ettermiddag. På stedet var det verken røyk eller varme, men en svidd lukt.

  De lufter nå ut lukta, så henlegger de saken, forteller operasjonsleder Karl Edvard Eriksen Balto til NRK Sápmi.

  Sametingsdirektør Inger Marit Eira Åhren forklarer at de ikke kan gjøre noe mer når de ikke vet hva lukta kommer av.

  – Vi har veldig sensitive brannalarmer som automatisk varsler brannvesenet dersom noe skjer, sier Eira Åhren.

  Loga sámegillii dás.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • – Netthets truer den samiske ytringsfriheten

  – Det er en trussel mot den samiske ytringsfriheten at noen velger å avstå fra den offentlige debatten.

  Det sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). Jåma sier de ser økende hatytringer og netthets mot samer, og tror mange kvier seg for å delta i debatten som følge av det.

  – Nå er jeg politisk aktiv, så jeg kan på en måte forvente en sånn reaksjon, men jeg tror mange, særlig yngre, ikke deltar i samfunnsdebatten nettopp på grunn av reaksjonene man får, sier hun.

  Loga sámegillii.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat