I dag går Keskitalo trolig på et nytt nederlag

NSR klaget inn valgene av plenums- og komitéledelsen på Sametinget, og krevde nyvalg. Etter det NRK erfarer vil flertallet stemme mot nyvalg.

Aili Keskitalo

IKKE FORNØYD: Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe, Aili Keskitalo, mener at det gikk galt for seg da lederne for utvalgene ble valgt før jul. I dag vil hun ha nyvalg.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi mener det er helt naturlig at når valgene er feil gjennomført, så må det ryddes opp i uryddighetene, sier parlamentarisk leder for Norske samers riksforbunds (NSR) sametingsgruppe, Aili Keskitalo.

Etter at NSR tapte tilliten på Sametinget før jul i fjor, og nytt sametingsråd tok over makten, ble det også gjennomført nyvalg til plenumsledelsen, fagkomiteene og kontrollutvalget. Disse valgene mener NSR hadde manglende saksbehandling, og sendte inn klage med krav om nyvalg.

I dag skal saken behandles i plenum, etter at plenumsledelsen bestemte at nyvalg av møtelederskapet er nødvendig.

Men etter det NRK erfarer så ser flertallet ut til å gå imot nye valg.

19 mot 16 – men fire jokere

Det ser ut til at NSR, sammen med Åerjel-Samiej Gielh, Flyttsamelista, Samer Sørpå og Høyre, til sammen 19 representanter, vil stemme for nye valg.

Hartvik Hansen i gangen på Sametinget

JOKER: Árja har vært usikre på hva de vil stemme etter det NRK erfarer, men nå sier partiets parlamentariske leder Hartvik Hansen at det er unødvendig med valg så kort tid før sametingsvalget.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Mens Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Nordkalottfolket og Fasboendes liste, med til sammen 16 representanter, vil stemme imot nyvalg.

Usikkert har det vært hva Árja sine fire representanter vil stemme.

– Ikke nødvendig med nyvalg

Nå sier parlamentarisk leder for Árja, Hartvik Hansen, at de har bestemt seg.

– Slik vi ser det er det unødvendig å gjennomføre nye valg så kort tid før sametingsvalget. I tillegg vil det medføre nye ekstrautgifter ved ekstra arbeid til administrasjonen, og dersom det blir valgt ny plenumsmøteleder, så skal vedkommende som går av få tre måneders etterlønn, sier Árjas Hansen.

Dermed kan det se ut til å bli knapt flertall mot nyvalg, 20 mot 19 stemmer. Hansen mener likevel at det var noen feiltrinn da valgene ble gjennomført, etter innsettelsen av nytt sametingsråd.

– Man kan nok i retrospekt si at valgene ble gjennomført med for stort hastverk, men disse problemene skal nå være løst opp i, mener Hansen.

– Det er selvfølgelig beklagelig at kutymene ikke ble fulgt, så kan hende plenumsledelsen bør be om unnskyldning, legger han til.

NSRs grupperom på Sametinget

IKKE ETTER PLANEN?: Mest sannsynlig får ikke NSR det som de vil, da det etter alt å dømme ikke er flertall for å gjennomføre nyvalg i dag. De eventuelle nyvalgene vil handle om fagkomiteene, kontrollutvalget og møteledelsen. Ikke sametingsrådet.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

NSR og Ap uenige om at det er gjort feil

Keskitalo og NSR på sin side er helt uenig.

– På Sametinget har vi for vane å rydde opp i rot, og det må plenumsledelsen nå gjøre. For oss er det ikke så viktig hva som blir resultatet av valgene, men Sametinget må følge Sametingets forretningsordning, og også tradisjoner vi har i Sametingets system, sier Keskitalo.

Først så det ut til at Arbeiderpartiet ville stemme mot nyvalg i alle ledd, utenom kontrollkomiteen. Nå har de funnet at det ikke ble gjort noen feil, og stemmer derfor nei til nyvalg også i kontrollkomiteen, som ledes av Frps Arthur Tørfoss.

Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Per Mathis Oskal

STEMMER MOT: Arbeiderpartiets parlamentariske leder Per Mathis Oskal avviser at det er gjort feil under valgene.

Foto: Åse Pulk/NRK

– De valg som ble foretatt på plenumsmøtet i desember er foretatt i henhold til sametingets forretningsorden, og vi forholder oss til dette, sier parlamentarisk leder Per Mathis Oskal i en pressemelding.

Han mener det ikke er noen hensikt å holde nye valg i og med at det kun er ett plenumsmøte igjen etter at denne ukens plenum er over.

– Det Sametinget trenger nå, er ro og stabilitet, dette for å gjennomføre de tiltak som er vedtatt i tiltredelseserklæringen, avslutter Arbeiderpartiets Oskal.

Sametingspresident Vibeke Larsen sier til NRK at det ikke er hennes plass å kommentere de eventuelle nyvalgene i komiteene, i og med at presidenten ikke har stemmerett.

NRK presiserer at nyvalgene gjelder eventuelle nyvalg i fagkomiteene, kontrollutvalget og plenumsmøteledelsen, ikke sametingsrådet.

Vibeke Larsen i Sametingets kantine

KAN IKKE STEMME: Sametingspresidenten, Vibeke Larsen (uavhengig), har ikke stemmerett når det bestemmes om det blir nyvalg eller ikke.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK