Hyllet kunstnere som synliggjør reineiernes kamp mot staten

DEATNU: – Vi behøver kanskje noen som åpner våre øyne, og vi behøver mer av dette, sa varaordfører Elisabeth Erke som var hovedtaler på feiringen av nasjonaldagen i Tana.

- Samisk uke i Tana, en politisk markering, et brennende engasjement for reindrifta og sin lille bror og hans ønske om å kunne leve av reindrift ble uttrykt gjennom kunstnerisk uttrykk, roste varaordfører Elisabeth Erke.

– Sammen og uansett bakgrunn og nasjonalitet, skal vi hegne om mangfold, toleranse og respekt, der likeverd er målet, sa varaordfører Elisabeth Erke avslutningsvis i sin tale i Deatnu.

Varaordføreren benyttet anledningen til å trekke frem Máret Ánne Sara og andre kunstnere som hele denne uka har hatt kunstutstilling i Tana.

Et av kunstverkene heter Pile O´ Sápmi , og er til støtte for lillebrorens, Jovsset Ánte Saras, rettssak mot den mektige norske staten i Indre-Finnmark tingrett . Kunstverket som består av hundre reinhoder var plassert bare hundre meter utenfor tingretten. Dette er en protest mot statens pålegg til den unge reineieren å redusere sitt reintall til 75.

Máret Ánne Sara foran kunstveket Pile O´Sápmi

Med kunsverket «Pile O´Sápmi» ønsker kunstner Máret Ánne Sara å støtte reineiernes kamp mot statens pålegg om tvangsslakting av rein.

Foto: Inga Marie Guttorm / Ávvir

– Jeg synes at vi skal takke Máret Ánne Sara som kom hit, og viste oss hvordan dette kan gjøres. Enkelt, ikke for mye, men virkningsfullt og sterkt. Samisk uke i Tana, en politisk markering, et brennende engasjement for reindrifta og sin lille bror og hans ønske om å kunne leve av reindrift ble uttrykt gjennom kunstneriske uttrykk. Det var helt nødvendig, sa varaordføreren i sin tale.

Oppfordret til fellesskap

Hundretalls koftekledde var møtt opp på Flerbrukshallen i Tana for å feire samenes nasjonaldag.

Erke trakk fram også fjorårets begivenhet da man i Tana samlet flest mulig koftekledde i ett og samme bilde for å komme inn i Guiness rekordbok med verdensrekord.

Feirihg av samenes nasjonaldag i Tana

God oppslutning om nasjonaldagen i Deatnu

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Tett i tett samlet vi oss side om side, innafor en sirkel, for å få plass på et bilde. Det er det livet handler om. Det å stå side om side. Samle seg om noe. Det er det vi gjør, også i dag, sa Erke.

Roste foreldre

Varaordføreren benyttet også anledningen til å rose foreldre som setter sine barn i samiske barnehager og skoler.

– Det samiske miljøet i Tana blir bare større og større. Det kan vi godt feire, år for år, på en dag som dette, sa Erke.

Hun er glad for at det finnes en samisk dag som kan få folk til å stoppe opp, og sette fokus til det samiske.

– Vi ser oss tilbake. Vi ser framover. Vår sterkeste kraft er håpet. Det gir tro på framtid, tro på utvikling, tro på barna, tro på ungdommen, tro på det samiske, og skal trygge alderdommen. En samisk alderdom er også viktig. Hva skal gi næring til dette håpet? Jo, kjærligheten til det samiske, kjærligheten til vår kultur, sa varaordfører Elisabeth Erke.

Lassokasting

Arrangørene av nasjonaldagen, arrangerte også kurs i lasskasting.Barna ved de samiske barnehagene og Deanu sámeskuvla skapte stor begeistring med underholdning av samiske sanger og joik.

Se videoer:

- Det er gøy å kaste lasso, sier Fredrik Trosten fra Deatnu/ Tana.

Lassokasting er gøy, spesielt hvis man treffer målet, sier Fredrik Trosten (14)

Barnehagebarn og skolebarn skapte stor begeistring med sin underholdning.

Barna ved Deanu sámeskuvla underholdt med samiske sanger.

- Sápmi, sápmi ja sápmi...