Hopp til innhold

Hvilke samiske saker står på spill i din kommune?

Mer lønn til de med samisk kompetanse, gruvedrift og vindkraft er noen av spørsmålene. Ta en titt på hva ordførerkandidatene mener om den viktigste samiske saken i din kommune!

Ankarede-2023
Foto: Inga Maret Solberg / NRK

13 kommuner i Norge er i forvaltningsområdet for samiske språk. Det betyr at i disse kommunene er samisk og norsk likestilte språk.

Fem bykommuner har samarbeidsavtale med Sametinget, der noen av de er i dialog om å innlemmes i forvaltningsområdet for samiske språk.

Trykk på kommunen din:

Troms og Finnmark:

Gáivuotna – Kåfjord

Loabák – Lavangen

Guovdageaidnu – Kautokeino

Kárášjohka – Karasjok

Deatnu – Tana

Unjárga – Nesseby

Porsáŋgu – Porsanger

Dielddanuorri – Tjeldsund

Nordland:

Hábmer – Hamarøy

Aarborte – Hattfjelldal

Trøndelag:

Snåase – Snåsa

Raarvihke – Røyrvik

Rosse – Røros

Bykommuner:

Oslo

Tråante – Trondheim

Bådåddjo – Bodø

Romsa – Tromsø

Alta – Áltá

Hva står på spill i din kommune?

 • Gáivuotna – Kåfjord:
 • Loabák – Lavangen:
Det er et spørsmål ved årets valg også i Lavangen kommune. Se hva partiene mener om saken her og finn ut hvilket parti du er mest enig med i valgomaten.
 • Guovdageaidnu – Kautokeino:
 • Kárášjohka – Karasjok:
 • Deatnu – Tana:
 • Unjárga – Nesseby:
Statnett vil bygge stor kraftlinje på 420 kV fra Skaidi til Varangerbotn og en ny kraftstasjon i Nesseby. Det har de tre partiene som stiller til valg i Nesseby kommune ulike meninger om.
 • Porsáŋgu – Porsanger:
 • Dielddanuorri – Tjeldsund:

Nordland:

 • Hábmer – Hamarøy:
NRK har snakket med to politikere i Hamarøy for å høre om de synes Drag skole bør bli en lulesamisk profilskole.
 • Aarborte – Hattfjelldal:

Trøndelag:

 • Snåase – Snåsa:
 • Raarvihke – Røyrvik:
Mijjieh sopstestamme dej golme tjïelten åejvien kandidaatigujmie Raarvihkesne. Guktie edtjieh båatsoem kröökestidh jis Raarvihken tjïelte jaavoe gruvagïehtelæmman jiehtieh.
 • Rosse – Røros:
Den gamle bergstaden har ikke gruvedrift i dag, men behovet for mineraler i verden øker. Hva mener lokalpolitikerne om saken?

Øvrige bykommuner:

 • Oslo:
 • Tråante – Trondheim:
Daate lea akte dejstie gyhtjelassijste Tråantesne daan jaepien veeljemisnie. Mijjieh sopstestamme doh göökte sjyöhtehkommes tjïelten åejvien kandidaatigujmie Tråantesne.
 • Bådåddjo – Bodø:
 • Romsa – Tromsø:
 • Áltá – Alta:
Alta er den plassen i Norge hvor flest får samiskundervisning og samisk barnehagetilbud. Likevel er det stor uenighet blant politikerne i kommunen om kommunen bør forplikte seg til å styrke samisk språk.

Les også Ofrer bylivet for hjertespråket

Jon Ánde Grønmo og Kristine Elvevold Andreassen med barna

Korte nyheter

 • Olmmoš duššai uđđasis Meløddjos Nordlánddas

  Meløddjos Nordlánddas duššai olmmoš uđđasis, duođaštit politiijat NRK:i. Sin dieđuid mielde eai leat eará olbmot gártan uđđasii.

  Uđas johttái Ronsfjellet nammasaš váris.

  Gádjunhelikopter, Sálttu rukses ruossa eaktodáhtolaš gádjunbargit ja beatnagat ledje maid diŋgojuvvon báikái.

  – Gádjunbargit gávdne álggos sabehiid uđđasis, muitala Váldogádjunguovddáža gádjunjođiheaddji Tore Wangsfjord NTB:i.

 • Bohte geahčadit dološ gahpiriid

  Siida sámemuseas čoakkáldagas Anáris leat 260 nissonolbmogahpira, muhto oasi dáid gahpiriin eai dieđe gos Sámis dat leat geavahuvvon.

  Moaddelogi gahpira dat leat masa musea sávvá álbmogis veahki oažžut dieđuid.

  Duorastaga ledje ge máŋgalogi olbmo boahtán Anárii geahčadit dieid dološ gahpiriid.

  Siidda sámemusea álbmotdoaimmajođiheaddji, Pia Nikula, muitala Yle Sápmái ahte olbmot ledje boahtán maid gitta Guovdageainnu ja Vuohču ráje.

  – Servvodagas lea dat diehtu ja dáidu, midjiide lea dehálaš jearrat álbmogis dakkár dieđuid mat mis eai leat, lohká Nikula.

  Siida museum, Finland
  Foto: Ilkka Vayryneninfo / Siida sámi museum