Hvilken samiskspråklig ildsjel bør bli over 100.000 kroner rikere?

Tidsfristen nærmer seg for å melde inn kandidater til den samiske språkprisen «Gollegiella». Vet du om noen som fortjener en fet pengesum – for fremragende innsats for samisk språk?

Gollegiella

Så glad ble Máret Sára og Lajla Mattsson Magga, da de vant Gollegiella-prisen i 2010. Nå er det igjen tid for å tildele språkprisen.

Foto: Peter Engström

Raimo Valle (Ap)

Statssekretær for samiske saker, Raimo Valle (Ap), vil gjerne ha inn forslag til Gollegiella-kandidater.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

«Nordisk samisk språkpris deles ut for femte gang høsten 2012 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Oslo.

Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland som har gjort en innsats for å fremme det samiske språket.»

Slik meldes det fra språkprisens bedømningskomité – som på norsk side ligger under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (ekstern lenke).

– Jeg håper komitéen får inn mange, mange forslag. Nå for tiden skjer det utrolig mye rundt omkring i samiske områder, i forhold til samisk språk – og det er mange som fortjener heder og ære for det, sier statssekretær Raimo Valle (Ap)

– Men – det er veldig viktig at folk melder inn kandidater, understreker statssekretæren.

Omfatter alle samiske språk

Gollegiella-prisen deles ut annet hvert år.

For to år siden var det Máret Sárá fra Karasjok og Lajla Mattsson Magga fra Jämtland som mottok prisen.

Den gangen var prisen på 12.500 euro – men til i år er prisen økt til 15.000.

– «Gollegiella» kan tildeles den eller de har gjort en spesiell og betydningsfull innsats for å fremme et eller flere av de samiske språkene skriftlig, muntlig eller på en annen måte, sier statssekretær Raimo Valle.

Fristen for å melde inn kandidater er satt til 3. september.

  • Ønsker du å melde på kandidater til «Gollegiella»? Fremgangsmåten finner du på regjeringens nettsider (ekstern lenke).

Tidligere vinnere

  • 2006 – Harald Gaski og Jouni Moshnikoff.
  • 2004 – Ella Holm Bull og Anarâkielâ servi (Foreningen for enaresamisk).

(Kilde: Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet)