NRK Meny
Normal

Hvem blir ny reindriftsleder?

Én av dem har allerede sikret seg solid støtte blant lokallagene, men mange delegater sitter fortsatt på gjerdet med jokeren. 14 delegater kan avgjøre valget.

Ellinor Marita Jåma og Nils Mathis Sara

Sametingspolitiker Ellinor Marita Jåma og leder Nils Mathis Sara i Kautokeino Flyttsamelag kniver om ledervervet i NRL.

Foto: Montasje / NRK

Til helga skal en ny leder av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) velges etter at sittende leder Nils Henrik Sara nå takker av etter 8 år i vervet.

I front står to kandidater klare til å overta; sametingspolitiker Ellinor Marita Jåma fra Nord-Trøndelag og lokallagsleder Nils Mathis Sara fra Kautokeino.

Begge lederkandidatene mener at de er best skikket til jobben.

– Jeg håper at delegatene legger vekt på reindriftstilknytningen når de skal velge. Jeg og Ellinor Marita Jåma har ulike styrker og ulik kompetanse som man kunne hatt bruk for i NRL, men jeg mener at nærhet til næringa er viktig, sier Sara.

– Jeg håper at delegatene velger utifra personlige egenskaper og politiske visjoner, og at de bruker fornuften når de skal velge den de mener er best egnet. Man har sett ved tidligere valg at man tyr til personangrep og noe lignende ser man nå i sosiale medier. Verken jeg eller Nils Mathis Sara fortjener å bli valgt for annet enn våre kvalifikasjoner, sier Jåma.

I tillegg til Nils Mathis Sara og Ellinor Marita Jåma kan landsmøtet selv om ønskelig fremme andre lederkandidater som benkeforslag.

60 delegater fra nord til sør

Det er medlemstallet fra 2013 som bestemmer hvor mange delegater eller stemmer hvert enkelt lokallag har på landsmøtet kommende helg, som i år arrangeres i Vadsø.

Hver påbegynte tiende betalende medlem i 2013 gir ett delegat.

NRK Sápmi har innhentet tallene som viser at Kautokeino har flest delegater, totalt 11. Bak kommer Karasjok med sine 9 delegater. I tillegg til delegatene fra de 8 ulike lokallagene har det sittende styret, med en representant fra hvert reindriftsområde, samt ungdomsutvalget, hver sin stemme.

Se oversikten her:

Delegatfordeling NRL landsmøte 2014

Lokallagene

Medlemstall i perioden
01.01 til 31.12.2013
(grunnlag for delegat)

Antall delegater
til landsmøtet
         2014

Kautokeino Flyttsamelag

                  101

             11

Karasjok Flyttsamelag

                    85

               9

Sør-Trønd. og Hedmark Reinsamelag 

                    63

               7

Nord-Trøndelag Reinsamelag

                    53

               6

Nordland Reindriftsamer Fylkeslag

                    44

               5

Troms Reindriftsamers Fylkeslag

                    48

               5

Polmak Flyttsamelag

                    38

               4

Varanger Reinsamelag

                    31

               4

Styret i NRL

 

               9

Antall delegater/stemmer totalt:

 

              60

Jåma med flest sikre stemmer?

Spekulasjonene om hvem som har støtte fra hvor, har pågått i lang tid. NRK Sápmi har vært i kontakt med alle lokallagslederne for å høre hvordan de ulike lokallagene vil stemme ved ledervalget kommende lørdag.

Sametingspolitiker Ellinor Marita Jåma har allerede sikret seg støtte fra lokallagene Polmak (som også har nominert henne), Karasjok, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag, samt hjemdistriktet Nord-Trøndelag reinsamelag.

Ellinor Guttorm Utsi

Ellinor Guttorm Utsi i Polmak flyttsamelag ønsker Jåma som ny leder i NRL. Det er også Polmak som har nominert henne som kandidat.

Foto: Liv Inger Somby

Dersom alle disse 4 lokallagene enstemmig går inn for Jåma, får hun totalt 26 stemmer utenom potensielle stemmer fra styret i NRL.

Men ingen delegater fra disse lokallagene er bundet til å stemme på Jåma.

Leder Ellinor Guttorm Utsi i Polmak er ganske sikker på at alle deres fire stemmer vil gå til Ellinor Marita Jåma. Avgjørelsen om å støtte Jåma har blitt enstemmig vedtatt i både medlemsmøtet, styremøtet og årsmøtet i Polmak.

– Jeg håper og tror at Ellinor Marita Jåma er den nye NRL-lederen, hun har de lederegenskapene som behøves for å omorganisere organisasjonen. Men så er det jo et valg, og det er ingen som vet utfallet før siste stemme er talt. Det blir veldig spennende å se hvordan stemmegivningen utarter seg, sier Utsi.

Vil ha synlig og talefør organisasjon

Også Karasjok, med nestflest delegater, går inn for Jåma som leder. Det ble enstemmig vedtatt under årsmøtet som ble avholdt for snart en måned siden. Leder Klemet Amund Eira sier at NRL behøver en stødig leder i en utfordrende tid, og at det også er på tide med en forandring innad i organisasjonen.

Klemet Amund Eira

Klemet Amund Eira i Karasjok Flyttsamelag sier at det er på tide å få inn nye krefter sentralt i NRL.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Fra den nye lederen forventer vi økt fokus på reindriftsavtalen, noe som er spesielt viktig nå med den nye regjeringen. Vi ser hvordan landbruket er under hardt press, og det varer vel ikke lenge før også vi i reindrifta får oppleve noe av det samme. Med reintallstilpasningen frykter vi at mange presses ut av næringa.

I hjemdistriktet til Jåma, Nord-Trøndelag, har årsmøtet gitt uttrykk for støtte til sametingspolitikeren. Leder Mattias Jåma sier at lederegenskapene til kandidatene har vært avgjørende.

– Vi ønsker en leder som er godt synlig utad, som har evnen til å formidle et budskap både til myndigheter og media. Vi tror Ellinor Marita Jåma som har erfaring fra Sametinget kan lede organisasjonen på en bra og inkluderende måte.

I Nord-Trøndelag trekker man frem arealsaker, rovdyr og reinkjøttsituasjon som spesielt utfordrende, men også reintallstilpasningen i Finnmark som også påvirker reindriftsutøvere i andre steder av landet med tanke på både reinkjøttpriser og næringens omdømme utad.

I Sør-Trøndelag og Hedmark har Jåma solid støtte fra årsmøtet i slutten av mai.

– Hun er den beste kandidaten for å få organisasjonen mer robust. Jåma har en politisk ballast som er viktig, i tillegg til at hun er god å prate med media. Jeg håper at valget er avgjort allerede nå, sier leder Lars Aage Brandsfjell.

Sara: – Valget er fortsatt åpent

Leder Nils Mathis Sara i Kautokeino Flyttsamelag sikrer seg hjemdistriktet med 11 stemmer. Og med tre lokallag på totalt 14 delegater som ennå ikke har bestemt seg, samt totalt ni stemmer fra styret, kan valget bli svært jevnt.

Sara har på ingen måte gitt opp og tror at folk har ventet på at Kautokeino skulle velge sin lederkandidat, som skjedde først i forrige uke. Om den store uttalte støtten til sin motkandidat sier han følgende:

– Jeg tror det er ganske åpent, selv om noen allerede har sagt offentlig hvem de støtter, det kan jo endre seg. Lokallagene har ennå ikke hørt våre politiske ambisjoner, det er først begynt å komme frem nå den siste uken. Jeg tror at det kan bli svært jevnt, sier Sara.

Jåma: – God magefølelse nå

Heller ikke Ellinor Marita Jåma tør spå utfallet riktig ennå.

– Jeg er veldig ydmyk overfor de fire lokallagene som allerede har vist meg tillit, i tillegg til de enkeltpersonene som har tatt kontakt med meg fra nesten alle lokallagene. Det kjennes bra ut og jeg føler at jeg har en bred støtte. Men så er det alltid slik at man er ikke valgt før siste stemme er talt opp.

– Er du valgets vinner?

– Det tør jeg ikke si, for det er fortsatt mye som kan skje frem til lørdag. Men jeg har en god magefølelse og jeg er takknemlig for støtten fra lokallagene. Jeg håper de står løpet ut også på landsmøtet, sier Ellinor Marita Jåma.

Tre lokallag sitter med jokeren

Lokallagene i Varanger, Nordland og Troms har ikke signalisert offentlig hvem de ønsker som ny leder, heller er ikke ledervalget diskutert som egen sak på årsmøtene deres. Leder Inger Anita Smuk i Varanger sier at deres fem delegater er fristilt til å stemme på hvilken som helst kandidat og at de har ønsket å avvente valgkomiteens innstilling.

Men det er allikevel noen saker som er viktigere enn andre for lokallagets medlemmer i Varanger, som de også ønsker at den nye lederen skal ta tak i og som dermed kan være avgjørende når stemmene deres skal gis.

– For oss er det viktig at den nye lederen vil løfte frem lokallagene. Vi har erfart at vi står veldig alene i saker som er viktige for oss i dette området. Vi har i dag store utfordringer med at våre arealer begrenses blant annet ved at det opprettes nasjonalparker i våre beiteland. Vi har også savnet fokus på økologisk reindrift, inndeling av sommer- og vinterbeiter, samt hvordan næringen skal sikre at de neste generasjonene kan fortsette med reindrift, sier Smuk.

– Distanse til NRL sentralt

Mats Kappfjell

Mats Kappfjell i Nordland sier at NRL behøver å omskape seg slik at medlemmene kjenner seg selv igjen i organisasjonen. – Reindrifta har flere utfordringer enn bare reintallstilpasning.

Foto: Liv Inger Somby

Leder Mats Kappfjell i Nordland Reindriftsamers Fylkeslag sier at også de har valgt å vente på valgkomiteens innstilling. For reineiere i Nordland er det likevel en spesiell viktig sak som NRL bør ta tak i mer aktivt, bekrefter Kappfjell.

– Organisasjonen må bli mer synlig i saker som angår lokallagene. Her i Nordland har vi blant annet store utfordringer med at rein blir påkjørt av tog på jernbanen, og i den saken har vi savnet NRL sentralt. Der har vi følt oss veldig alene, sier Kappfjell til NRK.

Kappfjell sier at også de i Nordland på lik linje med de andre lokallagene har opplevd synkende medlemstall. Det er også en viktig sak for den nye lederen.

– Medlemstallet er synkende, og det er klart at når reineieren ikke har noe forhold til organisasjonen og heller ikke ser at NRL gagner den enkelte, da blir det distanse.

Leder Johan Anders Oskal i Troms Reindriftsamers Fylkeslag sier at også de har valgt å avvente sin støtte. Han medgir at de fortsatt er usikker på hvilken vei de skal gå. Oskal tror at avgjørelsen kommer først på landsmøtet.

– Vi ønsker iallefall en leder som har gode tanker om utviklingen av organisasjonen og en leder som våger å presse på saker som f.eks rovdyrtrykk og reinbeitekonvensjonen, sier Oskal til NRK.

Valgkomiteen utsatt sin innstilling

Leder Mariann Wollmann Magga i NRLs valgkomité sier til NRK at de ennå ikke er klare med sin innstilling til hvem de mener bør overta som ny leder i reindriftsorganisasjonen. Magga skriver i en SMS i dag at valgkomiteen har møte i morgen og at de fortsatt har to kandidater de skal vurdere. Det er med andre ord ikke fremmet flere kandidater som leder i NRL.