NRK Meny
Normal

Hva ville du kjøpt dette bygget for?

Nå skal verdien på sametingsbygningen fastsettes. Prislappen i 2000 var i alle fall 128.710.000 kroner.

Sametinget, sametingsbygget

Sametingsbygningen i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hvis du kunne ha kjøpt bygget fra Statsbygg, ville nok prisen trolig ha vært i den størrelsesorden. Firmaet Navaren Analyse AS skal i løpet av sommeren lage verditakst for den 5.300 kvadratmeter store bygningen i Karasjok.

Årsaken til dette er blant annet for å finne ut hvordan sametingsbygningen skal føres opp i regnskapet. Selv definerer eieren verdifastsettingen slik:

– Den bokførte verdien Statsbygg har på sine eiendommer, tar utgangspunkt i byggekostnader med fratrekk for elde og slitasje.

– Spesielt bygg

Også firmaet Byggtakst Nord svarte på henvendelsen til Sametinget, men hadde ikke tid til jobben. Daglig leder Rennart G. Jakobsen i firmaet skriver dette:

– Vi har gjort tilsvarende jobber for Statsbygg og noen kommuner. Det vil være nødvendig på så spesielle bygg å diskutere et grunnlag for en verdisetting da det neppe finnes eller kan legges til grunn forrentningsverdier og verdisette bygget som næringsbygg.

Sametingsbygningen huser samenes folkevalgte organ og administrasjonen for Sametinget. Det ble offisielt åpnet 2. november 2000 av Kong Harald. Det er tegnet av arkitektene Stein Halvorsen og Christian Sundby. Byggingen startet i august 1998.

Ps. Verdien på verdifastsettingen Navaren Analyse AS skal foreta er i alle fall kr 31.485 eks mva.