Hva er forskjellen på fiskereglene i Norge og Finland?

Hva er årsaken til at finlendere kjøper over fire ganger mer fiskekort enn nordmenn, for å fiske i innlandsvann i Finnmark? NRK Sápmi har sammenlignet de norske og finske reglene for fiske og motorferdsel i utmarka.

Eambbo ahte eambbo olgoriikalačča bivdet Finnmárkku jávrriin.

I 2015 kjøpte 4842 utlendinger og 1097 nordmenn fiskekort for fiske i innlandsvannene i Finnmark.

Fiskekortsalget til utlendinger for fiske i innlandsvannene i Finnmark, har økt de siste ti årene. Samtidig er det stadig færre tilreisende nordmenn som kjøper fiskekort . Det er kun folk bosatt utenfor Finnmark som må kjøpe fiskekort.

Vi har sammenlignet norske regler i Finnmark, med tilsvarende regler i Utsjok, Enare og Enontekiö i Finland.

Pentti Pieski viser ørret.

Info-medarbeider Pentti Pieski i Skogstyrelsen, har selv fisket mye i innlandsvannene i Finnmark.

Foto: Privat

Fiskevannene i Finnmark blir forvaltet av Finnmarkseiendommen, mens fiskevannene i Utsjok, Enare og Enontekiö blir forvaltet av Skogstyrelsen.

Godt rykte

Info-medarbeider i Skogstyrelsen, Pentti Pieski, mener sammenligningen som NRK Sápmi har gjort, kan gi noen svar.

– Forskjellene på reglene er ikke så store, at de alene skulle forklare den store finske interessen for å fiske i Norge. Ørret- og røyevannene i Finnmark har rett og slett et godt rykte i Finland. Det tror jeg er hovedårsaken for at så mange kjøper fiskekort i Norge, mener Pieski.

De største forskjellene finner vi i reglene for motorferdsel i utmarka, samt i fiskekortprisene.

Her er sammenligningen:

Innlandsfiske i Norge og Finland

Norge;

Finland:

Stangfiske:

Alle, også utlendinger, har rett til å fiske med stang i alle innlandsvann.

Alle, også utlendinger, har rett til å fiske med stang i alle innlandsvann.

Antall stenger:

Ingen begrensning for finnmarkinger. Personer bosatt utenfor Finnmark kan kun fiske med en stang eller ett håndsnøre samtidig i områder med garnbegrensning.

Fiske kan foregå kun med én stang samtidig.

Fiskekort:

Alle personer bosatt i Finnmark og tilreisende under 16 og over 67 år, fisker gratis etter innlandsfisk på Finnmarkseiendommen. Alle tilreisende mellom 16 og 67 år må kjøpe fiskekort.

 • Døgnkort: 90 kr (10 euro)
 • Døgnkort familie: 130 kr (14 euro)
 • 3-døgn: 240 kr (26 euro)
 • 3-døgn familie: 355 kr (38 euro)
 • Ukekort: 475 kr (51 euro)
 • Ukekort familie: 595 kr (64 euro)
 • Sesongkort: 715 kr (77 euro)
 • Sesongkort familie: 950 kr (103 euro)

Fiskekortprisene gjelder også for isfiske.

Stangfiske er gratis for alle bosatt i Utsjok, Eanare og Enontekiö kommune. Tilreisende mellom 18 og 64 år, må betale fiskekort + statskort for fiske om sommeren:

 • Døgnkort: 15 euro (139 kr)
 • Døgnkort familie: 30 euro (277 kr)
 • Ukekort: 47 euro (434 kr)
 • Ukekort familie: 94 euro (869 kr
 • Sesongkort: 89 euro (823 kr)
 • Sesongkort familie: 178 euro (1646 kr)

Isfiske er gratis for alle, også for utlendinger.

Garnfiske:

Kun personer bosatte i Finnmark kan fiske med garn.

I Utsjok kan kun lokalbefolkning fiske med garn i større vann. Tilreisende har kjøpetillatelse til å fiske med inntil to garn i enkelte vann. Hytteeiere i Enontekiö kan i tillegg til lokalbefolkning, har kjøpetillatelse til å fiske i enkelte vann.

Motorferdsel sommer:

Alle, også utlendinger, har rett til å kjøre gratis på åpne, oppmerkede utmarksløyper. Lokalbefolkning og turistbedrifter kan søke om dispensasjon for kjøring også utenfor oppmerkede løyper i forbindelse med utmarksutøvelse. Dispensasjon kan gis kun til frakt av nødvendig utstyr, og ikke til persontransport.

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Kun lokalbefolkning kan søke om dispensasjon for kjøring i Utsjok, Eanere og Enontekiö i forbindelse med utmarksutøvelse og turisme. Dispensasjon kan gis til både til persontransport og frakt av nødvendig utstyr.

Motorferdsel vinter:

Alle, også utlendinger, har rett til å kjøre gratis på åpne, oppmerkede utmarksløyper. Lokalbefolkning og turistbedrifter kan søke om dispensasjon for kjøring også utenfor oppmerkede løyper i forbindelse med utmarksutøvelse. Dispensasjon kan gis kun til frakt av nødvendig utstyr, og ikke til persontransport.

Gratis for lokalbefolkning. Det finnes kun noen få åpne løyper hvor tilreisende kan kjøre gratis, men løypene er svært korte. Tilreisende, inkludert utlendinger, kan også kjøre på oppmerkede safariløyper, men må betale en avgift:

 • Døgnkjøring: 15 euro (139 kr)
 • Ukekjøring: 30 euro (277 kr)
 • Sesongkjøring: 50 euro (462 kr)

Hytteeiere kan søke om dispensasjon for kjøring til fiskevann innenfor en 5-km sone. Turistbedrifter kan søke om kjøretillatelse også utenfor 5-km sonen dersom de har en lokalguide. Dispensasjon kan gis kun til frakt av nødvendig utstyr, og ikke til persontransport.

Kilder:

FeFo og Jord- og skogbruksministeriet i Finland