Sara familien har en verdde som hjelper dem med reinflyttingen