Høyres landsmøte: Deponi av gruveslam i fjorden vil være en fordel for reindrifta

– Regjeringens ja til mineralutvinning med sjødeponi i Førdefjorden i Sogn og Fjordane kan sammenlignes med julaften for småbarn, mener Nils Kristian Winther i Finnmark Høyre. Nå vil han han ha sjødeponi også i Kvalsund i Vest-Finnmark.

Nils Kristian Winther fra talerstolen under Høyres landsmøte

Regjeringens ja til sjødeponi føltes som å få julegave da han var barn, ifølge Høyres Nils Kristian Winther.

Foto: Harry Johansen / NRK

Det var på Høyres landsmøte at Nils Kristian Winther tok opp saka.

4. kandidaten på Høyres liste i Tana roser regjeringen for sitt standpunkt i mineralutvinningssaka i Sogn og Fjordane. Han håper på at regjeringen vil vise samme velvilje for mineralutvinning også i Repparfjorden i Kvalsund slik gruveselskapet Nussir lenge har planlagt.

– Dette er en sak som både Kvalsund og Finnmark Høyre brenner for, fortalte Winther på talerstolen til stor applaus.

– Sjødeponi ikke noe nytt

Men planene har ikke bare vakt begeistring. Miljøvernorganisasjoner og lokale fiskarlag har gått sterkt imot planene.

Winther har liten forståelse for skepsisen og viser til at sjødeponi ikke er noe nytt i Finnmark. Syd-Varanger Gruve i Kirkenes i Øst-Finnmark har i lang tid fått lov til å deponere gruveslam i fjorden.

Han mener at en gruvevirksomhet vil ha store økonomiske ringvirkninger for Kvalsund som en liten kommune.

Også for resten av Finnmark vil dette ha positive ringvirkninger ifølge ham.

Fordel for reindrifta

– Når direktøren for Miljødirektoratet går ut og sier at dette er forsvarlig, så må vi lytte til fagfolk.

Også med hensyn til reindriftsnæringa mener han at en sjødeponi vil være en fordel.

– Det gjør det mindre aktuelt med landdeponi i Finnmark fordi reindriftsnæringen vil ta skade av det. En mineralutvinning med sjødeponi vil gjøre mindre skade, fremholdt Winther på landsmøtet.

– Kroken på døra til reindrifta

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, er enig i at et landeponi kan føre til stor skade for reindrifta.

– Det vil i så fall bety kroken på døra for reindrift i dette området, svarer Jåma.

Men også en mineralutvinning med sjødeponi mener hun vil være til stor skade for reindrifta.

– Utvinninga vil skape ubotelige sår i viktige beiteområder, svarer Jåma.

NRL ønsker også å vise solidaritet med fiskerinæringa og går også av den grunn imot mineralutvinning i Kvalsund.