Høyre vil drøfte samisk navn med Sametinget

Høyre i Finnmark og Troms foreslår at den nye fylkeskommunen skal hete Davvin på samisk. Samtidig inviterer de Sametinget til drøftinger om navnet.

Jo Inge Hesjevik og Ole-Johan Rødvei

Høyres Jo Inge Hesjevik og Ole-Johan Rødvei er villige til å ta med seg Sametinget som rådgiver for et samisk navn på det sammenslåtte Troms og Finnmark fylke.

Foto: Pressebilde / Høyre

Høyre foreslår at det norske navnet på den nye storregionen skal være Finnmark og Troms fylke.

– Det samiske navnet bør være Davvin, «Lengst Nord», og Sametinget inviteres til utformingen av det samiske navnet for den nye regionen, heter det i forslaget levert av Høyres Ole-Johan Rødvei.

Gruppeleder for Høyres gruppe i fylkestinget i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, forklarer forslaget slik:

Jo Inge Hesjevik

Jo Inge Hesjevik (H).

Foto: Allan Klo / NRK

– Vi ønsker å signalisere at dette er et navn som vi liker veldig godt, men at vi mener at dette egentlig er noe som Sametinget burde ha et siste ord på. Vi vil i hvertfall invitere den samiske befolkningen til å være med å sette et samisk navn. Så tenkte vi at det samiske navnet ikke nødvendigvis må være en direkte oversettelse av det norske navnet, forklarer Hesjevik.

Hvilken rolle er det dere mener at Sametinget og det samiske folk skal ha her?

– Det nye fylket ligger i et område som omfatter størsteparten av den samiske befolkningen. Dette er også et område der Sametinget og den samiske befolkningen skal ha en integritet knyttet til. Da tror Sametinget er de som lettest kan påta seg den rollen å representere det samiske folket, sier Hesjevik.

– Ikke Sápmi

8. juni 2017 vedtok Stortinget med knappest mulig flertall at Finnmark og Troms skal slås sammen fra 1. januar 2020 på tross av stor motstand i befolkningen og fylkestinget i Finnmark.

Her er Høyres forklaring for forslaget til det norske navnet;

– Regionen bør få et navn som ivaretar både tromsværingenes og finnmarkingenes identitet. Derfor Finnmark og Troms fylke. Personlig syns jeg at det er lov også å se på nye navn. Davvin syns vi i vår fylkestingsgruppe klinger godt. Vi kan faktisk bruke det som fylkets eneste navn. Navnet forteller at vi bor her lengst nord, argumenterer Hesjevik.

Aage Solbakk

Historiker Aage Solbakk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Historikeren Aage Solbakk foreslo nylig at navnet på det nye fylket bør være enten Sámieana eller Sápmi (begge betyr Sameland).

– Disse begrepene eller navnene dekker et mye større område enn bare Troms og Finnmark, men hvis dette kan aksepteres så hvorfor ikke? sier Solbakk.

Hesjevik vet ikke om dette er det beste navnet.

– Det å få et navn som virker mest mulig inkluderende er viktig. Et navn som Sápmi vil kunne føles eksluderende på enkelte. Det å kalle området for Sápmi er det samme som vi skulle ha kalt det for eksempel «norsk bosetning». Da ville det føles ekskluderende for enkelte grupper. Med ordet Sápmi er det kun den samiske bosetningen som løftes frem, mener Jo Inge Hesjevik.