Høye selvmordstall i Finnmark

Selvmordsraten i Finnmark er høyere enn i noe annet fylke.

Og flere dør i selvmord i Norge enn i trafikkulykker.

Trafikkulykkene får mye oppmerksomhet i media. Selvmordene får ingen.

Flere selvmord i nord

Dystre tall for Norges nordligste fylke: Finnmark har en selvmordsrate på 16 selvmord pr. 100.000 innbyggere.

Landsgjennomsnittet ligger på 12.

- Hva er årsaken til det, forsker og psykolog Anne Silviken?

- Vi ser at jo lenger nord i verden man kommer, jo høyere er selvmordsraten. Grunnene til det kan være mange, én er at det er langt til nærmeste sykehus, og hjelpen er ikke alltid lett tilgjengelig om man først har forsøkt å ta selvmord.

Les også: Lene Marlin hedres med åpenhetspris

Livsviktig forebygging

Silviken jobber ved Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS). De har fokus på forebygging av selvmord, og holder kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare".

Fordi forebygging, det er et viktig stikkord når det gjelder selvmord:

Anne Silviken

Anne Silviken, forsker og psykolog ved Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS)

- Det er veldig viktig å stille spørsmålet "Går du med selvmordstanker?" om man er bekymret for at noen rundt seg faktisk gjør det. Det kan redde liv, forklarer Silviken.

Les også: Tror kjendiseffekt kan redde liv

Årsaker


Og selv om det er flest gutter som dør av selvmord på verdensbasis, er det flest jenter som forsøker å ta selvmord.

Årsaken til det er slik:

- Guttene bruker oftere hardere metoder for å begå selvmord enn det jentene gjør. I tillegg vegrer guttene seg mer for å oppsøke hjelp. De skal klare seg mer selv, hvis man tenker litt stereotypisk på det, forklarer forskeren og psykologen.

Èn ting Silviken ikke har tro på, er at mørketiden er en viktig faktor når man ser på selvmordsrater.

- Mørketiden har ikke en dokumentert effekt, dermed kan vi legge den ballen død inntil videre.

Selvmordsbølger derimot; det er dokumentert.

- Vi ser at i små bygder og tettsteder, slik vi har mange av i nordlige områder i Norge som for eksempel Finnmark, der har mange en tett relasjon til hverandre. Relasjonene er multiplekse, og mange blir berørt. Derfor kan ett selvmord føre til et annet.

Silviken understreker at dette oftest dreier seg om mennesker som i utgangspunktet allerede er sårbare.

Mer fokus

Sammen med kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset, Igar Greiner, ønsker hun nå å sette mer fokus på selvmord og forebygging av selvmord. Og der spiller mediene en stor rolle.

Ivar Greiner

Ivar Greiner, kommunikasjonssjef Finnmarkssykehuset

- Det er vanskelig for mediene å omtale selvmord, fordi mange er redd for en smitteeffekt, forteller Greiner.

Han mener mediene bør fokusere mer på å omtale hjelpeapparatene rundt, og formidle hvordan mennesker som sliter med selvmordstanker, kan få hjelp.

Det er Silviken enig i.

- Det å omtale selvmord som et samfunnsproblem, det tror jeg er viktig. Fordi tallene viser at det virkelig har blitt det - et samfunnsproblem.