Sametingspresidenten har høye forventninger til samisk språkutvalg

Sametingspresident Aili Keskitalo møter i dag det nyoppnevnte samiske språkutvalget på deres første møte i Oslo.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) forventer at språkutvalget skal bli et nyttig redskap i bevaringen og utviklingen av det samiske språket.

Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK

Presidenten ser fram til å møte utvalgets medlemmer og medgir hun tror at utvalgets arbeid skal bære frukter i språkarbeidet.

Bård Magne Pedersen.

Konstituert fylkesmann Bård Magne Pedersen skal lede Samisk språkutvalg.

Foto: Harald Albrigtsen

– Det er et viktig og nødvendig arbeid utvalget nå skal gjennomføre. For meg er det naturlig å delta på utvalgets første møte. Vi skal sammen jobbe for framtiden for samisk språk, uttaler president Keskitalo.

Utvalg nedsatt av departementet

19. september nedsatte Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner et offentlig utvalg som skal gå gjennom gjeldende ordninger, tiltak og regelverk for de samiske språkene i Norge.

– Vi må styrke de samiske språkene og sikre gode tjenester for den samiske befolkningen, uttrykte Sander da det nye utvalget ble offentliggjort.

Utvalget har følgende medlemmer:

  • Konstituert fylkesmann i Troms Bård Magne Pedersen (leder), Tromsø
  • Sorenskriver ved Indre Finnmark Tingrett Finn Arne Selfors (nestleder i utvalget), Tana
  • Varaordfører Ronny Berg, Alta
  • Rådgiver Elin Fjellheim, Engerdal
  • Ordfører Jens Johan Hjort, Tromsø
  • Politimester Ellen Katrine O. Hætta, Kirkenes
  • Overlege Frøydis Nystad Nilsen, Karasjok
  • Professor Jon Todal, Kautokeino
  • Stipendiat Inga Lill Sigga Mikkelsen, Tysfjord

Utvalget skal avlevere sin rapport innen 15. februar 2016.

– Vi må modernisere regelverket og tiltakene så de passer til samfunnet vårt, er enklere å benytte og åpner for fleksible løsninger, sier Sanner.

Kommunalminister Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Han trekker frem behovet for regelverk, ordninger og tiltak som kan støtte opp om bruk og utvikling av språkene.

– Vi har samarbeidet godt med Sametinget om opprettelsen av utvalget. Jeg er glad for at vi får involvert personer med god kompetanse og ulik erfaring i dette arbeidet, forklarte Sanner.

Sametingets initiativ

Sametinget har lenge sett behovet for å sikre den enkeltes rett til å kunne bruke samisk språk i hverdagen og tok i den sammenheng initiativet til arbeidet som nå settes i gang av språkutvalget.

Utvalget skal vurdere fleksible løsninger som bidrar til forenkling og tar høyde for at kommunene har ulike utfordringer og behov.

Utvalget skal legge vekt på ordninger og tiltak som kan føre til at flere lærer seg og bruker de samiske språkene, og som dermed sikrer kommuner og andre tjenesteytere personale med kompetanse i samiske språk.

– Jeg har stor tro på at språkutvalgets utredning vil innholde en rekke tiltak som vil være med på å sikre og styrke de samiske språkene for fremtiden, håper Keskitalo.