- Endelig får vi fred

- Endelig får vi fred, men vi må aldri glemme våre forfedre, sier Kirsten Berit Utsi i Kautokeino.

Slektninger fornøyd med filmen

Kirsten Berit og Iver Utsi

Foto: Marit Elin Kemi

Etterkommere av Aslak Jacobsen Hætta er kjempe fornøyd med filmen "Kautokeino-opprøret".

Klarte ikke å se halshuggingen

Kirsten Berit Utsi fra Mattaluobbal er oldebarnet til Aslak Jacobsen Hætta. Hun var svært rørt etter filmvisningen og enkelte scener ble for sterke for henne.

- Jeg vil ikke se scenene fra halshuggingen, så derfor satt jeg i salen med lukkede øyner, sier Utsi.

 

Etterkommere av  Aslak Jacobsen Hætta og Mons Somby var invitert på lukket visning i kulturhuset i Kautokeino.

Det var mange eldre som ville se filmen "Kautokeino-oppøret" av Nils Gaup. 

Imponerende film

De fleste i Kautokeino er  fornøyd med filmen og de sier at Nils Gaup har lagd en glimrende film.

Mathis Pentha

Mathis Pentha.

Foto: Marit Elin Kemi

 

Mathis Pentha har bare superlativer etter at han har sett filmen.

- Regissør Nils Gaup imponerer meg og dette var stort. Historien er sterk og jeg blir så forbannet når jeg ser hvordan min oldefar ble behandlet av makteliten i Kautokeino, sier Pentha.

HØR: Nils Thomas Utsi og Mathis Pentha om filmen

Mesterlig og imponerende 

Filmprodusent Nils Thomas Utsi sier at filmen er mesterlig og en stor opplevelse.

Inga Biret Marja med bestemor og søstrene

- Imponerende og viktig film, sier Inga Biret Marja, Kari Margrethe, Elen Anna og bestemor Inga Susanne.

Foto: Marit Elin Kemi

18 år gamle Inga Biret Marja Triumf er Hættas tipp-tippoldebarn og hun tror at filmen vil skape ny debatt om hvordan samer ble behandlet av makteliten.

- Jeg vet lite om opprøret, så derfor er filmen vikig både for meg og min familie, sier Inga Biret Marja Triumf.

Hele hennes familie var på visninga, inklusiv bestemor Inga Susanne Hætta Triumf.

Korte nyheter

 • Orre duedtie gærja åarjelsaemiengïelesne

  Meerke Krihke Leine Bientie sov voestes gærjam «Svætnoe» tjaaleme. Dïhte håhkesje gærja hijven almetjidie sjædta. –Seammasaht jïs sijhtieh ietniegïelem lohkedh jallh lïeredh gåarodh, Meerke jeahta. Maahtah gærjam bïjre åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Boken "Svætnoe"
  Foto: Meerke Krihke Leine Bientie
 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21