NRK Meny
Normal

Hiver seg med i kampen for endringer i oljefondet

Nå reagerer også regjeringens samarbeidspartner på oljefondets investeringer.

Dagrun Eriksen

Kristelig Folkepartis 1. nestleder Dagrun Eriksen vil prøve å få etablert flertall i Stortinget for at urfolks- og arbeidstakeres rettigheter blir tatt med i oljefondets investeringsstrategi.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

De siste årene har det blitt brettet ut flere saker i media om hvordan norske borgeres pensjonspenger investeres i selskap som ikke overholder menneskerettigheter.

PetroChina er bare et av eksemplene. Et selskap som Etikkrådet har anbefalt oljefondet om å trekke seg ut av, i stedet økte investeringene fra 600 millioner i 2011 til 2,5 milliarder i dag.

– Vi har et moralsk ansvar. Vi har et svært oljefond som investerer i mange prosjekter, og det er veldig viktig for Krf at det gjøres ut i fra samme etiske standard som vi ville ha brukt i vårt eget land, sier Kristelig Folkepartis 1. nestleder, Dagrun Eriksen til NRK.

Partiet, som sammen med Venstre, sørget for etableringen av regjeringen, ber Norges Bank (NBIM) om å sørge for at alle menneskerettigheter blir overholdt i forbindelse med oljefondets (SPU) investeringer.

Militære handlinger

PetroChinas prosjekter har blant annet ført til militære handlinger, og tvangsflytting av lokalbefolkningen i forbindelse med noen av prosjektene deres.

I helga gikk flere norske organisasjoner i protesttog til Stortinget. De sier: – Nei til et uetisk Oljefond.

Oljefondets forvaltning skal behandles i Stortinget

I juni skal stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet behandles i Stortinget. Da vil Krf forsøke å få etablert et flertall og kreve at alle menneskerettighetene tas med i NBIMs fokusområder.

– I forbindelse med stortingsmeldingen vil vi være veldig klare på at vi har en forventning til at det tas hensyn til urfolksrettigheter og arbeidsrettigheter i forbindelse med investering.

– Og vi har jo et håp om at vi vil kunne i Stortinget se et flertall for det. Vi vet at det er flere andre partier som har snakket om det samme.

KrFU, Unge Høyre og Unge Venstre kom med forslaget

Det var KrFU som tok opp saken med moderpartiet:

KrFU-leder Emil André Erstad forteller hvorfor han og KrFU mener at Oljefondet må ha en egen urfolks strategi.

Intervju med Emil André Erstad om Oljefondet.

NBIM sier de legger vekt på menneskerettigheter

Av menneskerettighetene er det nå kun to områder som er spesielt nevnt i oljefondets investeringer – barns rettigheter og retten til rent vann.

De er innfelt i såkalte forventningsdokumenter, som er et etisk regelverk for hvordan de skal håndtere forvaltningen av statens pensjonsfond utland.

I en epost stilte NRK blant annet følgende spørsmål til NBIM:

Dere har nå lagt vekt på barns rettigheter, klima og vann. Vil det være aktuelt å tilføye urfolks rettigheter og arbeider rettigheter?

– Vårt arbeid med ansvarlig forvaltning er ikke begrenset til fokusområdene. I vår rapportering om ansvarlige forvaltning tar vi opp en rekke problemstillinger og områder uavhengig av fokusområdene, også samfunnsmessige forhold som menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, svarer NBIMs fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar.

Tradingrommet i Norges Bank i Oslo

I Norges Bank Investment Management (NBIM) er «treasury» en av sju avdelinger; personene på bilder tilhører equity trading, de som driver med aksjehandel. (Bildet er fra 2012.)

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix