Historjjálaš duođaštusat dehálačča

Ođđa duođaštusat mo lulli sámi boazodoallit leat gártan gillát, leat dehálaččat, lohka sámi historjjá áššedovdi.

Bilde
Foto: Jon Østeng Hov/fra boka

Arkeologa ja sámi historjá dutki Inger Zachrisson lohka dehálažžan ahte ođđa duođaštusat mat čájehit mot Lulli sámi boazodoallit gillájedje 1900-logu álggus, dal bohtet ovdan. Sii sadde máksit nu stuora buhtadasaid eanan eaiggádiidda ahte ollugat gárte guođđit boazodoalu.

- Dat čájehit čielgasabbot mo sámit leat vealahuvvon, go sii bággejuvvojedje máksit buhtadusaid eatnamiin, maid sii leat agibeaivve geavahan, muitala Zachrisson.

Nohkkojedje

Čállosat 1800-logu loahpas, mat dál leat almmuhuvvon Sverre Fjellheim girjjis, vuosehit, ahte boazoeaiggádat Gåebrien sijttas Lulli-sámis, gárte máksit stuorra ruhtasupmiid boanddaide, geat ásaidišgohte guvlui.

Dát čállosat, mat eai gávdno makkárge almmolaš vuorkkáin, čájehit, ahte Gåebrien sijtta boazodoallit 40 jagis mákse 42 duhát ruvnnu eananeaiggádiidda, mii lea sullii 3 miljon ruvnnu otná ruđas.

Ollusat nohkkojedje ja gárte guođđit boazodoalu. 1800-logu álggus ledje guovllus 12 boazodoallobearraša, loahpas dušše okta bearaš.

Zachrisson, guhte leamaš áššedovdin boazodolliid ja eananeaiggádiid gaskasaš diggeáššiin, lohka, ahte buot dákkár hui konkrehta duođaštusat čuvgehit álbmoga.

- Dalle olbmot áddejit mas lea sáhka ja dat čuohcá sidjiide.


GULDAL: