Hopp til innhold

Therese er glad for at Trondheim satser på det samiske

Studentlederen blir ofte møtt med «dumme» spørsmål om sin kultur. Nå håper hun at den historiske samarbeidsavtalen kan normalisere samer i Trondheim.

En ung jente med skånlandskofte smiler mot kamera.

Evenskjær-jenta Therese Olsen er student i Trondheim. Til nå har det samiske vært lite synlig, men hun håper at det blir endring på det nå.

Foto: Frida Hval Skiaker

– Det er en del stereotypiske spørsmål, «har du rein» eller «bor du på vidda?». Det er ikke så mange som tror vi bor i lavvo, men folk liker å erte med det også.

Det forteller Therese Olsen som er glad over at Trondheim kommune nå skal styrke det samiske.

Denne uken ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Sametinget.

Avtalen går ut på å aktiv jobbe sammen for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv i byen. Sametinget slike avtaler med bykommuner som har en større samisk befolkning.

Fra før av har byene Oslo, Bodø, Tromsø og Alta en lignende avtale.

Lite kunnskap om samer

Olsen opplever at det er lite kunnskap om samer i den store studentbyen.

– De jeg omgås med er studenter som kommer fra forskjellige plasser i landet. Mange av de vet ikke at Trondheim ligger i Sapmi. Det gjelder også folk som er oppvokst i Trondheim.

En ung jente smiler mot kamera.

SAMISK STUDENTMILJØ: Therese Olsen, er leder i den samiske studentforeningen. Hun er glad over at det finnes et samisk studentmiljø i byen.

Foto: Privat

Therese Olsen, flyttet fra Evenskjer til Trondheim for å studere for to år siden. Nå er hun leder i den samiske studentforeningen i Trondheim, Saemien Studeenth Tråantesne.

Hun håper at samarbeidsavtalen kan være synliggjøre samer mer i byen.

– Å løfte frem det samiske, kan gjøre befolkningen mer bevisst på at det faktisk bor samer i byen, og på den måten normalisere det mer.

Rekordhøye søkertall

Det var smil og god stemning på Rådhuset i Trondheim da avtalen ble underskrevet tidligere denne uken.

Ordfører Rita Ottervik, sier at samarbeidet med Sametinget blir viktig fremover.

– Vi ønsker å løfte samisk språk og kultur. Derfor vil et tettere samarbeid med Sametinget hjelpe oss, enten det er i påbegynte eller fremtidige prosjekter.

Ordfører i Trondheim kommune Rita Ottervik og Sametingspresidenten, underskriver samarbeidsavtalen.

HISTORISK: Ordfører i Trondheim kommune Rita Ottervik (til høyre) og sametingspresidenten Silje Karine Muotka (til venstre) underskriver avtalen.

Foto: Wenche J.M. Andersen / Sámediggi

Ottervik kan gledelig fortelle at samarbeidsprosjekter med Sametinget allerede viser resultater.

– Et av prosjektene har vært å opprette samisk avdeling på Ferista Barnehage, som i år viser seg å ha rekordhøy søkerantall, noe vi er veldig stolte over, sier Ottervik.

Les også: Trondheim hedrer Elsa Laula – håper dette skaper stolthet rundt samisk kultur

Elsa Laula Renberg
Elsa Laula Renberg

Årlig sørsamisk festival

I anledning av underskrivingen av avtalen, arrangeres det en sørsamisk festival «AmmaTråante».

Stig Vikan

STORT BEHOV: Stig Vikan er leder for Tråanten Saemien Dåehkie, en paraplyorganisasjon for samiske lag og foreninger i området. Han opplever at det er et stort behov for å løfte det samiske.

Foto: Privat

– Etter arrangementet «Tråante 2017» opplever vi at befolkningen i Trondheim er sultne på å lære mer om samer og samisk kultur. Derfor har vi lyst å dra i gang en årlig sørsamisk festival. Men at også andre kan komme for å lære mer, forteller arrangør Stig Vikan.

Han forklarer at festivalen passer alle, både voksne og barn, samer og de som ikke er samer. Blant annet skal den nylig prisbelønte artisten Marja Mortensson opptre.

Therese er en av de som gleder seg over at det endelig blir arrangert en samisk festival i byen, og kommer med en oppfordring til alle.

– Alle burde ta turen hit! Det er mye morsomt på programmet og det er ikke ofte slike ting skjer her i området, det blir veldig gøy.

Les også: Venter på kremtomt – korona og kvikkleire forsinker innflytting

Øvre Bakklandet 52. – skal renoveres og bli samenes møtested i Trondheim.
Øvre Bakklandet 52. – skal renoveres og bli samenes møtested i Trondheim.

Korte nyheter

 • Edtjieh bussem Altaste Oslose vuejieh

  Jirreden aereden tsåahka uktsie Per Aslak Luuso jïh gøøkte jeatja aelkieh bussem Altaste vuejieh. Dah edtjieh Oslose vuejedh dan åvteste dah sijhtieh almetjh viehkiedidh daelie gosse SAS ij haelehth.

  – Tjuerieh viehkiedidh gosse maehtieh, Luuso jeahta.

  Daelie gosse SAS streike åtna, gellie giertieh ij haelehth. Gellie almetjh daelie Luusose ringkieh dan åvteste dah sijhtieh meatan bussesne årroeh. Gellie aaj sijhtieh Osloste Altase dan mænngan dåeriedidh.

  Luuso ussjede dah akte dygne nuhtjieh Oslose, gosse dah leah golme vuejiji. ‘

  Lohkh vielie daaroen gïelesne daesnie:

 • Sámi magasiidna er konkurs

  Selskapet bak blant annet Sámi magasiidna isámi. Press AS ble i dag slått konkurs i Indre og Østre Finnmark tingrett. Det var to tidligere ansatte som begjærte selskapet konkurs skriver iFinnmark.

  – Vi er fremdeles på god fot, og vi har ingenting å skvære opp. Vi er nok alle lei oss for at dette ikke gikk, sier daglig leder og styreleder Jan Skoglund Paltto til iFinnmark.

  Rett før nyttår ble det klart at pressestøtten til magasinet sto i fare, og Paltto opplyste for sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i dag at det nå er en gjeld på om lag fem millioner kroner. 4,4 millioner av disse er til Medietilsynet som har blitt krevd tilbakebetalt. Tilbakebetalingen kommer som følge av at Medietilsynet ikke mener magasinet oppfylte kravet om 48 årlige utgaver.

  Selskapet blir ansett som insolvent.

  Sámi ođasmagasiidna
  Foto: Fotomontasje: Medietilsynet