Historisk lovutvalg

Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund har utnevnt det aller første samiske lovutvalget. De skal gjennomgå reindriftsloven, melder Sametinget. Det blir trukket fram i pressemeldingen at det skal være en helhetlige gjennomgang av reindriftsloven. Jurist Ragnhild Marit Sara leder utvalget.