NRK Meny
Normal

Historiker støtter Olli

Samisk historiker og forfatter Aage Solbakk gir sin fulle støtte til sametingspresident Egil Olli. Også Solbakk mener lokalbefolkningen skal ha fortrinnsrett til å ferdes på vidda.

Historihkár Aage Solbakk ii jáhke diggeášši dagahit sámiid ovdii
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Aage Solbakk var en av de som deltok under folkemøtet i Tana om forslaget til ny motorferdselslov i utmarka i går.

– Lovforslaget som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har lagt frem overser totalt samiske og lokalbefolkningens verdier, uttalte president Olli.

Historiker Aage Solbakk er helt enig med Ollis konklusjon og sier han nå forventer at Sametinget kjemper for lokalbefolkningenes førsterett til å ferdes i naturen. Hør: Historihkar doarju Egil Olli

Utrede samiske rettigheter

– Jeg har store forventninger til arbeidet som Finnmarkskommisjonen skal gjøre for å identifisere og dokumentere lokalbefolkningens rettigheter til å ferdes i og høste av naturens goder, sier Solbakk.

Han mener at dagens forslag til motorferdselloven gir turistene og utenbygdsfolk for store friheter.

– Det er feil å gi alle like rettigheter til motorferdsel på vidda. Tana er en langstrakt kommune, og utgjør 10 % av Finnmark fylke. Det er attraktivt å drive friluftsliv her, da naturen er lett tilgjengelig, ikke minst pga av barmarksløypene.

Stoler på sametinget

Solbakk mener det er feil av lokalbefolkningen å konkurrere med utenbygdsfolk om høsting av naturen. – Mange bygdelag har slitt i årevis for å få forståelse rettighetene til lokalbefolkningens tradisjonelle utmarksområder. Folk er slitne og lei av å kjempe mot overmakta.

Når forventer historiker Aage Gaup som selv tilhører Båteng bygdelag at Sametinget følger opp Ollis syn i saken.

– Vi har fått Finnmarksloven og større forståelse for samiske rettigheter. Sametinget bør kunne påvirke innholdet i den nye motorferdselloven, slik at ferdsel i utmark i nord først og fremst tar hensyn til lokalbefolkningens behov, og ikke turistenes, sier Solbakk.