Historiens første duodji-professor

Samisk høgskole skriver historie når de ansetter den første professoren i duodji, samisk håndverk.

Duodjeprofessor Gunvor Guttorm

Duodjeprofessor Gunvor Guttorm

Foto: Samisk høgskole

– Dette er en milepæl innen samisk høyere utdanning og det løfter verdien av duodjifaget innen det akademiske miljøet, sier rektor Steinar Pedersen i en pressemelding.

Det er den tidligere førsteamanuensen Gunvor Guttorm som nå blir historiens første professor i samisk håndverk, duodji.

Hun har i lengre tid jobbet ved Samisk høgskole og har skrevet en doktorgradsavhandling om duodji i nyere tid.

– Jeg har tatt i mot stillingen med ydmykhet, for duodji er en viktig del av det samiske samfunnet og livet. Det er en veldig spesiell følelse, sier den nyansatte professoren Gunvor Guttorm til SR Sámi Radio.

Større krav

Guttorm sier at et professorat vil sette større krav til høgskolen. Hun forklarer at det stilles høyere forventninger til utviklingen av faget og at høgskolen da er nødt til å påta seg flere forskningsprosjekter. Hun mener også at alle i hele Sápmi skal kunne studere duodji ved Samisk høgskole, selv om det er en målsetning som bringer nye utfordringer.

– I framtiden ser jeg for meg et bredere samarbeid med andre arktiske urfolk innenfor duodji faget. Samtidig synes jeg det er viktig å vektlegge tradisjonell samisk duodji. For å skape ny duodji, må man også ha grunnleggende forståelse av det tradisjonelle. I tillegg planlegges det også et kurs innen formgivning, hvor duodji er integrert, sier Guttorm.

– Hedrer tradisjonskunnskap

Rektor Steinar Pedersen sier at Samisk høgskole har det nasjonale ansvaret for utviklingen av duodjifaget på høyere nivå og at det derfor var naturlig å opprette et professorat for å utvikle og styrke faget.

– Samisk høgskole holder tradisjonskunnskap veldig høyt og dette også er en måte å hedre den tradisjonelle kunnskapen på.

Pedersen sier at når de innehar et professorat betyr det at de kan utvide tilbudet innen dette faget.

– Vi søker nå om å opprette et mastergradsprogram innenfor duodji og når vi har en duodjiprofessor gir det oss en bedre mulighet å få det, sier Pedersen, som også tror at professoratet vil styrke rekrutteringen til faget.