Hindre spredning av skrantesyke

Landbruksminister Jon Georg Dale frykter at EU skal forby import av norsk reinsdyrkjøtt for å hindre spredning av skrantesyke.

Det er funnet i alt 14 tilfeller av sykdommen, alle hos villrein i Nordfjella.

EU-kommisjonen skal ha vurdert importbegrensninger på reinsdyrkjøtt også fra områder i Norge hvor det ikke er påvist smitte.

Det kan i verste fall ramme tamreindriften i Finnmark. Der er det tatt mange prøver, men uten at det er gjort funn, melde NTB.