NRK Meny

Hilggui sierralobiid Áltá suohkanis

Fylkkamánne hilggui máŋga dohkkehuvvon sierralobiohcama Álttá suohkanis, ja Luonddugáhttenlihttu oaivila mielde dát hilgumat muitalit ahte gielddat eai leat vel gergosat ieža hálddašišgoahtit ođđa skohterlága.
Ođđa láhkaárvalusas addá ráđđehus válddi gielddaide ásahit ođđa skohtermáđiijaid, maidda eai leat meahcceealáhusgáibádusat biddjon.