Hevder Avinor bryter loven når de utsetter skilting på samisk

Det koster flere millioner å skilte flyplasser på samisk og kvensk, mener Avinor. – Vi kan ikke forsvare så mye bruk av penger på skilting nå.

Lakselv lufthavn
Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det er lederen for Klagenemnda for stedsnavnssaker som mener at Avinor bryter loven.

– Det er ingen god unnskyldning å gjemme seg bak at det er for dyrt, sier lederen for Klagenemnda for stedsnavnssaker, Marit Halvorsen.

Hun mener at Avinor ikke har lov til å utsette planene på grunn av pengemangel.

Det var Avinor selv som konkluderte med at de etter loven er pliktige til å skilte stedsnavn på samisk ved seks flyplasser.

Etter planene skulle skiltene være på plass i løpet av sommeren 2018.

Men nå utsetter de planene på ubestemt tid.

– Svært kostnadskrevende

Avinor argumenterer med at det blir svært dyrt.

– Vi har kommet frem til at å sette opp ett eller flere skilt ved de berørte lufthavner, blir et omfattende og svært kostnadskrevende prosjekt, sa Avinors Gurli Høeg Ulverud til NRK i forrige uke.

Avinor har bestemt seg for å vente med å sette opp samiske navn til neste gang de fornyer skiltene.

– Vi har ikke et svar på når skiltene skal være på plass, sier Ulverud.

– Ingen god unnskyldning

Lederen for klagenemnda for stedsnavnssaker er ikke glad for utsettelsen.

– Avinor bryter loven når de utsetter skilting på samisk, mener Halvorsen.

Hun viser til stedsnavnsloven som sier at samiske og kvenske stedsnavn som blir brukt blant folk som bor fast på eller har næringsmessig tilknytning til stedet, skal til vanlig brukes av det offentlige for eksempel på kart, skilt og i register sammen med eventuelt norsk navn.

– Det burde ikke være så vanskelig å skilte slik loven krever, sier Halvorsen, og poengterer at pengespørsmål ikke er noen god grunn til å utsette skilting.

Også Sametinget reagerer

Sametingsrepresentant Aili Keskitalo reagerer kraftig på denne utsettelsen. Hun mener at det er altfor dårlig gjort av Avinor, og peker på at det i år er FNs internasjonale år for urfolksspråk

– Det hadde jo vært helt topp hvis de kunne skiltet med samisk på bare en flyplass akkurat i år, sier Keskitalo, og legger til.

– Flyplassene er jo steder det mange mennesker ferdes daglig, så der skulle absolutt alle lokale språk vært representert.

Hun viser forståelse for at alt ikke kan gjøres med en gang, men mener at Avinor i alle fall kunne begynt jobben nå.

– Sametinget vil nå ta kontakt med Avinor, og utfordre dem til å ta dette med skilting på alvor. Hvis ikke det hjelper, så må videre trekk vurderes fra Sametingets side, avslutter Keskitalo.

– Koster millioner

Samiske og kvenske skilt på flyplasser vil koste flere millioner, mener Avinor.

– Avinor er nå i en fase der vi kutter kostnader. En rekke tiltak er allerede innført som følge av dette, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud til NRK.

Blant annet vil de sannsynligvis blir færre ansatte, og sparer nå også penger på andre måter.

– På nåværende tidspunkt kan vi derfor ikke forsvare bruk av så mye penger på skilting, men har altså laget retningslinjer for skilting på kvensk og samisk som skal benyttes når endringer gjøres fortløpende på de enkelte lufthavnene