Hevder at Sametinget er elitestyrt

– Vi må berge demokratiet, slik at den samiske eliten ikke kan ta over Troms og Nordland.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Det sier Finnmarksdelegat på Fremskrittspartiets (Frp) landsmøte, Laila Davidsen.

Den generelle samen glemt

For henne betyr ikke Sametinget demokrati.

– Samisk samfunnsliv blir styrt av en elite, som ikke representerer den generelle samen. Samer flest ønsker ikke å bli særbehandlet, seir Davidsen.

Derfor mener Frp-politikeren, som også representerer partiet i fylkestinget i Finnmark, at de ikke må gi opp kampen mot den udemokratiske styringsmodellen.

Tapte i Stortinget

For et drøyt halvår siden ble Frps forslag om nedleggelse nedstemt av Stortingets flertall . Likevel får Davidsens forlag bred støtte på landsmøtet, spesielt fra de nordnorske delegatene.

– Erfaringer fra Finnmark viser at Sametinget med sine tre representanter i Finnmarkseiendommen, hindrer nyetableringer og nye næringer, sier Davidsen.

Hun vil ikke være med på at Frps samepolitikk, med forslag om å avskaffe den samiske parlamentarismen, er med på å svekke demokratiet i det samiske samfunnet.

– Det blir helt feil at mindretallet skal ha styringsrett over flertallet. Dette vil vi unngå i den nye Hålogalandseiendommen i Troms og Nordland, sier Davidsen.

Les Samerettsutvalgets forslag om rettigheter til land og vann i tradisjonelle samiske områder i Hålogaland: " Den nye sameretten "