Her ønsker de en halv kommune hjertelig velkommen med applaus

Etter en lang dragkamp frem og tilbake ble det bestemt. Hamarøy kommune vil forlove seg med halve Tysfjord. – Element av tvang, sier en av politikerne.

Kommunestyremøte Hamarøy

Svein Per Skarvik (H) var en av dem som tok ordet for å fremme sitt ønske om sammenslåing.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Sammen med halve Tysfjord blir vi en sterk samisk kommune, med et stort ansvar for det lulesamiske, sa Stein Valle (V) under dagens kommunestyremøte i Hamarøy.

Det samiske ble flere gang nevnt som et viktig argument for kommunesammenslåing da det i dag skulle bestemmes om kommunen vil slå seg sammen med halve Tysfjord eller ikke.

– Vi må ta innbyggerne på Tysfjords sørside på alvor, som ønsker seg til Hamarøy. Dette er det nest beste alternativet, etter en Nord-Salten kommune med Tysfjord og Steigen, mener Valle.

Tysfjord med naboene

Det var dette alternativet som ble diskutert. Om Hamarøy (grå) skal slå seg sammen med halve Tysfjord (rød). Resterende vil da gå til Ballangen og Narvik (blå).

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK, MapBox, OpenStreetMap contributors

Helomvending

Tidligere i år sa både Ballangen, Hamarøy og Tysfjord nei til kommunereformen, mens bykommunen Narvik sa ja.

I slutten av september sa Fylkesmannen i Nordland at Tysfjord bør deles, og slå halve kommunen sammen med Hamarøy og halve med Ballangen og Narvik. Fylkesmannen la mye vekt på en underskriftskampanje i Tysfjord der innbyggere krevde deling.

Dermed startet nye samtaler om sammenslåing til to nye kommuner:

  • Hamarøy og Tysfjords sørside
  • Narvik, Evenes, Ballangen og Tysfjords nordside

I forrige uke sa Ballangen ja til å slå seg sammen med nordsiden av Tysfjord, Narvik og Evenes.

Det er ventet at Tysfjord også vil gjøre et vedtak i dag.

– Element av tvang

Men ikke alle vil si seg direkte enige om en sammenslåing. Senterpartiet mener at innbyggerne må høres før en sammenslåing.

– Jeg føler at det er et element av tvang, sier Senterpartiets Britt Kristoffersen, og legger frem et forslag om ikke å inngå en intensjonsavtale med Tysfjord for å slå seg sammen.

De fleste som tok til ordet fremmet sitt ønske om en sammenslåing.

– Jeg er tilhenger av at vi skal jobbe videre med intensjonsavtalen om å slå oss sammen med Tysfjords sørside, under forutsetning at Tysfjord også vedtar det samme, sier Svein Per Skarvik (H).

Til slutt bestemte politikerne seg for at de vil slå seg sammen med Tysfjords sørside, med 13 mot 3 stemmer, og la til følgende vedtak:

  • Kommunestyret vil i første møte i 2017 presisere nærmere premisser for en sammenslåing.